Ετικέτα: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας & Καινοτομίας στην Σύρο – Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Cisco και ΟΝΕΧ

Στρατηγικής σημασίας με το βλέμμα στο μέλλον για το Νότιο Αιγαίο και τη χώρα γενικότερα, χαρακτηρίζεται η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε νησιωτικές περιοχές στους τομείς κατάρτισης και δια βίου μάθησης

  Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), την κεντρική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ολιστική βελτίωση των υπηρεσιών