Ετικέτα: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Ένταξη της εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο Πράσινο Ταμείο

  Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» του

Ανάπλαση της δυτικής εισόδου Χώρας Αμοργού με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» εντάχθηκε το έργο «Διαμόρφωση δυτικής εισόδου Χώρας Αμοργού»