Ετικέτα: ΠΡΕΣΒΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ