Ετικέτα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

«Νότιο Αιγαίο» 2021-2027: Δωρεάν πρόσβαση σε προσχολική εκπαίδευση και ΚΔΑΠ για περισσότερα από 4.250 παιδιά

  Στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης οικογενειών που προβλέπεται μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου