Με ακόμα ένα γιατρό ορθοπαιδικό ενισχύεται το νοσοκομείο Νάξου

Νοσοκομείο Νάξου
admin
09/11/2017 7:10
  •  
  •  
  •  

Γιατρό ορθοπαιδικό αποκτά το νοσοκομείο Νάξου.

Σύμφωνα με σημερινή απόφαση της Διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ Όλγας Ιορδανίδου, εγκρίνεται η πρόσληψη του ιατρού Σπυλιοπούλου Ιωάννη, ειδικότητας ορθοπαιδικής, ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η διάρκεια της σύμβασης του γιατρού είναι τριανταέξι (36) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ιατρός εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών θα παρουσιασθεί στο νοσοκομείο Νάξου για ανάληψη υπηρεσίας.

Διαβάστε την απόφαση ΕΔΩ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Latest Post