ΟΑΕΔ: Τα οριστικά αποτελέσματα για προσλήψεις στην υγεία – Όλες οι θέσεις στις Κυκλάδες

nosokomeio naxou2
admin
15/11/2017 4:00
  •  
  •  
  •  

Ο οριστικός πίνακας περιλαμβάνει τους ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για 12 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους φορείς υποδοχής, όπως έχουν καθοριστεί, βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 10/2017.

Η κατάρτιση του οριστικού πίνακα πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Αναλυτικότερα στις Κυκλάδες οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι οι εξής:

Νάξος (11 θέσεις)

2 ΤΕ Νοσηλευτικής

1 ΤΕ Λογιστικής

1 ΔΕ Οδηγών

1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ειδικότητας Καθαριστών

1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

1 ΤΕ Φυσικοθεραπείας

1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

1 ΥΕ Εργατών

1 ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

1 ΔΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων

Σύρος (10 θέσεις)

2 ΤΕ Νοσηλευτικής

1 ΤΕ Πληροφορικής

1 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

3 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 ΤΕ Λογιστικής

1 ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ψυκτικών

Μύκονος (1 θέση)

1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων

Τήνος (4 θέσεις)

3 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων

Άνδρος (3 θέσεις)

2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων

1 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

Πάρος (1 θέση)

1 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων

Αμοργός (1 θέση)

1 ΔΕ Οδηγών

Ίος (1 θέση)

1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική αίτησή τους και τη μοριοδότησή τους είτε από το Μητρώο τους, μέσω του e-Services IIS, στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους, είτε με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης ανέργων που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία του ΟΑΕΔ

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες, καλούνται να προσέλθουν εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει ο φορέας υποδοχής, για τις περιπτώσεις που ταυτίζεται με την Υπηρεσία Τοποθέτησης. Στην περίπτωση που ο φορέας υποδοχής και η υπηρεσία τοποθέτησης δεν ταυτίζονται, οι άνεργοι καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η υπηρεσία τοποθέτησης, προκειμένου να υποδειχθούν στους φορείς υποδοχής.

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον οριστικό πίνακα.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκουν ο φορέας υποδοχής ή η υπηρεσία τοποθέτησης, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον οριστικό πίνακα κατάταξης μακροχρόνια ανέργων.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους φορείς υποδοχής, οι ωφελούμενοι άνεργοι τα καταθέτουν στους φορείς υποδοχής ή τις υπηρεσίες τοποθέτησης, προκειμένου να διαβιβαστούν στους φορείς υποδοχής.

 

(Visited 11 times, 1 visits today)