Απορρίφθηκε από την κυβέρνηση η τροπολογία για εξομοίωση του μισθολογίου των γιατρών του νοσοκομείου Θήρας με το ΕΣΥ

nosokomeio santorinis
Άκης Αξαόπουλος
03/04/2020 3:43
  •  
  •  
  •  

 

Χωρίς ουσιαστική συζήτηση και χωρίς επιχειρήματα, απέρριψε ο Υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας όλες τις βουλευτικές τροπολογίες και ανάμεσα τους και την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν οι Ανδρέας Ξανθός, Παύλος Πολάκης, Ανδρέας Μιχαηλίδης και Νίκος Συρμαλένιος, με την οποία ζητούσαν την εξομοίωση του μισθολογίου των γιατρών της ΑΕΜΥ, κατά συνέπεια και των γιατρών του νοσοκομείου Θήρας, με το ισχύον μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ. Επιπλέον στην τροπολογία προβλεπόταν η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στην περίπτωση που θα προέκυπτε μικρότερος μισθός από τον καταβαλλόμενο, ενώ ταυτόχρονα νομιμοποιούνταν και οι δαπάνες που είχαν καταβληθεί στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό λόγω αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Η απόρριψη της τροπολογίας σε συνδυασμό με τις τρέχουσες εξελίξεις στο νοσοκομείο που παραμένει για ένα τρίμηνο χωρίς διοικητή και με τη συνεχιζόμενη αποχώρηση γιατρών ειδικοτήτων, δημιουργεί βαθμιαία εικόνα απαξίωσης και εγκατάλειψης αυτής καθεαυτής της λειτουργίας και της ύπαρξης του ως δευτεροβάθμιας υγειονομικής δομής δημόσιου χαρακτήρα.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, άλλο τόσο όμως και οι ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων, που θα πρέπει να αφυπνιστούν, εφόσον πραγματικά επιθυμούν να λειτουργεί στο νησί ένα δημόσιο νοσοκομείο που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2016 με τους αγώνες και τη θέληση του θηραϊκού λαού.

Η τροπολογία απορρίφθηκε, όμως παραμένει πάντα στο προσκήνιο για να επανέλθει σε οποιοδήποτε προσεχές νομοσχέδιο. Αν πραγματικά το πιστεύουν ο δήμος, το επαρχείο, η τοπική κοινωνία της Σαντορίνης, ιδού η Ρόδος…..Εμείς θα είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε εμπράκτως, όπως άλλωστε κάναμε μέχρι τώρα. Στο κάτω κάτω, δεν μπορούμε να εκθειάζουμε εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού, το δημόσιο σύστημα υγείας και ταυτόχρονα να σφυρίζουμε αδιάφορα στη δική μας περίπτωση…..

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο:

«Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Α΄ 64)»

ΘΕΜΑ: « Μισθολογική Εξομοίωση Ιατρών εργαζομένων υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση στην ΑΕΜΥ Α.Ε. με τους ιατρούς του υπολοίπου δημοσίου τομέα»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο…….
Μισθολογική Εξομοίωση Ιατρών Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με λοιπό δημόσιο τομέα

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ιδρύθηκε αρχικώς με τον ν.3293/2004 (Α΄231), με αρχικό καταστατικό σκοπό την μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού. Αποτελεί  δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ), που υπάγεται στο κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005 (Α’314) και συμπληρωματικά στον Ν.4548/2018 (Α’104) περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Ωστόσο, λόγω της επιτυχημένης επιχειρησιακής και υγειονομικής της παρέμβασης, η ΑΕΜΥ επέκτεινε την καταστατική της πρόβλεψη και δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, αφού σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας της είναι η ανάπτυξη νέων μορφών φροντίδας, καθώς και πιλοτικών προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας, η παροχή πρόσθετων και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας και η εν γένει προαγωγή των επιστημών υγείας.

Έτσι, σήμερα η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχειρίζεται την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού (Π.Ο.Χ.), το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας (Κ.Υ.Α.Α.) – Κ. Πρίφτης, ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Θήρας, δυνάμει των άρθψβ Ν. 4368/2016 αρ. 62-72, το οποίο αποτελεί το νεότερο εγχείρημα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ως μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Παράλληλα, Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. είναι φορέας υλοποίησης της δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών» με κωδικό ΜΙS 5010510, το οποίο έχει φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Το έργο αφορά στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μετανάστες των προαναφερόμενων κέντρων, με την πρόσληψη κατάλληλου υγειονομικού προσωπικού.

Ενόψει της ουσιαστικής και αποτελεσματικής παρέμβασης της ΑΕΜΥ στον πυρήνα της δημόσιας υγείας και κυρίως της κρίσιμης για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών παροχής υπηρεσιών υγείας από τους ιατρούς της ΑΕΜΥ, ήδη με το άρθρο 101 του ν.4600/2019 (Α’43) αναγνωρίστηκε η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως του καθεστώτος αποσχόλησής τους. Αυτοί εντάσσονται στην κατηγορία Α’ της υπ’αριθμ. οικ. 2/16519/0022/24.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β` 465), ήτοι στην καταβολή ποσού 150 ευρώ μηνιαίως.

Ωστόσο, παραμένει εκκρεμές το ζήτημα της μισθολογικής εξομοίωσης των ιατρών της ΑΕΜΥ προς τους υπολοίπους ιατρούς του δημοσίου τομέα, που παρέχουν ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες, δηλαδή είτε πρωτοβάθμια, είτε δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας σε αντίστοιχες δημόσιες μονάδες. Τούτο διότι ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος της ΑΕΜΥ ή της έννομης σχέσης απασχόλησης των εργαζομένων της, δηλαδή είτε πρόκειται για σύμβασης εργασίας ή έργου, είτε πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, οι ανωτέρω ιατροί έχουν έναν κρίσιμο ρόλο στην στελέχωση σημαντικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δημόσιων δομών υγείας, που από άποψη της παρεχόμενης εργασίας δεν διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους εργαζομένους του δημοσίου τομέα.

Προς τούτο, στην παρ.1, καθορίζονται ανά κατηγορία εργαζομένων η μισθολογική εξομοίωσή τους.

Ειδικότερα:

α) Για τους ειδικευμένους ιατρούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που εργάζονται σε δευτεροβάθμιες μονάδες υγείας, καθορίζονται οι αντίστοιχες μισθολογικές αποδοχές και όλα τα επιδόματα που λαμβάνονται από τους ιατρούς που εργάζονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ,

β) Για τους ειδικευμένους ιατρούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που εργάζονται σε πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, γίνεται αντιστοίχιση με την υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των αντίστοιχων ιατρών πρωτοβάθμιων δομών των Υγειονομικών Περιφερειών, με πρόβλεψη ένταξης σε ειδικό κλάδο Ιατρών ΕΣΥ,

γ) Στους ειδικευμένους ιατρούς με σύμβαση έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτου ειδικότητας, καταβάλλονται οι αποδοχές που προβλέπονται στην περίπτωση α. του άρθρου μόνου της υπ’αριθμ. Γ3α/Γ.Π.οικ.43718/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’2120), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.5α) του άρθρου 106 του ν.4461/2017 (Α’38) για τους ειδικευμένους ιατρούς των Τοπικών Μονάδων Υγείας.

Δεν έχει σημασία για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, αν η ειδικότητά τους συμπίπτει με την ιατρική ειδικότητα για την οποία προβλέπεται ειδική μισθολογική αντιμετώπιση των ΤΟΜΥ,

δ) Για τους ιατρούς άνευ ειδικότητας με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή έργου που εργάζονται σε δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια μονάδα υγείας της ΑΕΜΥ, εφαρμόζονται αναλογικά οι μισθολογικές αποδοχές και η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν.4486/2017, δηλαδή η διαδικασία της ένταξης των ιατρών άνευ ειδικότητας στον κλάδο Ιατρών ΕΣΥ, που εργάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εκεί ορίζεται και η μισθολογική κατάταξη,

ε) Στους ιατρούς άνευ ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται οι αποδοχές του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου του άρθρου 138 του ν.4472/2017, πλέον των επιπρόσθετων προβλεπόμενων επιδομάτων και παροχών του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους ΣΤ` του ν. 4472/2017 (Α` 74).

Στην παρ.2, επανεισάγεται η γενική διάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν.4354/2017 (Α’ 176) (δηλαδή του ενιαίου μισθολογίου), περί διατήρησης των μισθολογικών διαφορών. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου προκύπτει συνολικά μικρότερος μισθός σε σχέση με αυτό που ήδη καταβάλλεται πριν την εφαρμογή του, ο ιατρός εξακολουθεί να διατηρεί τις αυξημένες αποδοχές ως μισθολογική διαφορά. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι γενικότερες αρχές του ενιαίου μισθολογίου.

Στην παρ.3, νομιμοποιούνται οι επιπλέον αποδοχές που έχουν καταβληθεί σε ιατρούς και εργαζόμενους της ΑΕΜΥ Α.Ε., συνεπεία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ανωτέρω επιπρόσθετες αποδοχές θεωρήθηκαν από ελεγκτικές υπηρεσίες ότι δεν είναι νόμιμες, καθώς αφορούσαν σε εργαζομένους-ιατρούς της ΑΕΜΥ ορισμένου χρόνου, ενώ η κείμενη νομοθεσία του π.δ.69/2016 (Α’127), αφορά μόνο μονίμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους αορίστου χρόνου.

Συνεπώς για τον χρονικό διάστημα, έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου και ως προς το σκέλος των ήδη καταβληθέντων και αυξημένων αποδοχών, για τον ανωτέρω λόγο, η ΑΕΜΥ θεωρείται για όλους τους ιατρούς της και εργαζομένους της, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ότι υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 98 παρ.6 του ν.3528/2007 (Α’27) και του π.δ.69/2016 (Α’127), εφόσον όμως έχουν τηρηθεί οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Η ρύθμιση θεωρείται εύλογη καθώς:

α) Η μη ένταξη των ιατρών ή εργαζόμενων της ΑΕΜΥ στην δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα, μόνο ενόψει του γεγονότος ότι είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, αντιτίθεται στην εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 1999/70/ΕΚ που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ.164/2004 (Α’134),

β) Οι ανωτέρω εργαζόμενοι παρέχουν κρίσιμες για το τομέα της δημόσιας υγείας υπηρεσίες, όπως και οι αντίστοιχοι συνάδελφοι τους που είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι/λειτουργοί ή αορίστου χρόνου.

(Visited 282 times, 1 visits today)