Επιστολή Ένωσης Γονέων Σύρου προς Υπουργό Παιδείας για την εξ αποστάσεως διδασκαλία

thrania
Newsroom
24/04/2020 15:44
 
 
 

 

Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως και την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου με θέμα την κάλυψη αναγκών σε υποδομές για την εφαρμογή της διδασκαλίας από απόσταση έστειλε η Ένωση Γονέων Σύρου.

Αφού ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς για τις θετικές προσπάθειες που καταβάλλουν (ώστε να μην χαθεί η επαφή των παιδιών με το σχολικό περιβάλλον και την εκπαιδευτική διαδικασία), επισημαίνοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκατασταθεί η φυσική επαφή και επικοινωνία μεταξύ δασκάλων και μαθητών, η Ένωση εκφράζει μια σειρά προβληματισμών που σχετίζονται με τόσο με την διαθεσιμότητα εξοπλισμού πληροφορικής ανά οικογένεια, όσο και για την πρωτοβουλία ορισμένων εκπαιδευτικών να αποστέλλουν νέα (μη διδαχθείσα ύλη) ακόμη και σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Την επιστολή της Ένωσης, η οποία κοινοποιείται προς Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, τα Μέλη της Ένωσης Γονέων Σύρου, τον Σύλλογο Δασκάλων-Νηπιαγωγών Σύρου, Τήνου, Μυκόνου, την Α΄ΕΛΜΕ Κυκλάδων και τα ΜΜΕ, υπογράφουν η πρόεδρος κα Μηλιού και ο γενικός γραμματέας κ. Ζεπάτος.

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
εκτιμώντας τις πρωτοφανείς συνθήκες που επιβάλλει η αντιμετώπιση της πανδημίας στην χώρα μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους εκπαιδευτικούς μας για τις προσπάθειες που καταβάλουν προκειμένου τα παιδιά μας να διατηρήσουν την επαφή με το περιβάλλον του σχολείου και με την πολύτιμη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Εκτιμούμε ως ιδιαίτερα θετική την προσπάθεια των εκπαιδευτικών, πριν ακόμη καταστεί λειτουργικό (στον βαθμό που είναι) το σχολικό δίκτυο, να αξιοποιήσουν κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνική επικοινωνία ) και μάλιστα, όπως αντιλαμβανόμαστε, με ίδιους πόρους – μη υπηρεσιακούς – καθεμιάς και καθενός.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις δυσκολίες που προκύπτουν προκριμένου οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν διαδικασίες διδασκαλίας από απόσταση, συχνά με ελλιπή μέσα, όπως και ελλείψεις ανάλογης εμπειρίας/επιμόρφωσης/υποστήριξης. Γνωρίζουμε ότι η φυσική επικοινωνία δασκάλου και παιδιών δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τεχνικά μέσα, όσο και αν τελειοποιηθούν μελλοντικά, πολλώ δε μάλλον που το διαθέσιμο σχολικό δίκτυο αποδεικνύεται ανεπαρκές, παρά την ισχνή προοδευτική βελτίωση (εξαιρετικά αργοί χρόνοι σύνδεσης / ανταπόκρισης στις περισσότερες περιπτώσεις, μη φιλικό περιβάλλον λειτουργίας που απαιτεί την μόνιμη παρουσία επιβλέποντος ενηλίκου, με ικανές γνώσεις εκπαιδευτικού λογισμικού (τουλάχιστο για τις μικρότερες ηλικίες) κ.α.

Με αφορμή το έγγραφο του Υπ. Παιδείας (Αρ. Πρωτ.: Φ.478.6/74 /43904/Α2//07.04.2020) για την διαθεσιμότητα εξοπλισμού πληροφορικής ανά οικογένεια, για το οποίο δεν έχει ενημερωθεί το σύνολο των οικογενειών μαθητών, αλλά και την πρωτοβουλία ορισμένων εκπαιδευτικών για την διδασκαλία ύλης που δεν είχε διδαχθεί (νέας ύλης) μέχρι την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε ορισμένους προβληματισμούς:

Α. Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου, ειδικά όσον αφορά στις ασφυκτικές προθεσμίες που τίθενται για απάντηση, με δεδομένο ότι η αναστολή λειτουργίας των σχολείων καταγράφει σχεδόν ένα μήνα. Είναι προφανές ότι ειδικά οι οικογένειες με προβλήματα εξοπλισμού, που αναζητούνται με βάση το έγγραφο, δεν είναι σε θέση να καταγραφούν έγκαιρα. Αν τελικά οι προθεσμίες αυτές ισχύσουν, είναι πρόδηλο ότι δεν θα αντιμετωπιστούν, ούτε καν με στοιχειώδη επάρκεια, οι σημαντικές υπαρκτές ανάγκες.

Β. Παράλληλα, καθώς δύο ημέρες πριν (05.04.2020), ορισμένοι γονείς στην Σύρο, έλαβαν σχετικό ερώτημα από εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ερώτημα που τέθηκε γενικά για ύπαρξη ή όχι ηλ. υπολογιστή και σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης στο σπίτι, δεν ανταποκρίνεται στα όσα θέτει το συγκεκριμένο έγγραφο του Υπουργείου, καθώς σε αυτό γίνεται, επιπρόσθετα, σαφής αναφορά στην διαθεσιμότητα και το είδος του εξοπλισμού π.χ. ύπαρξη περισσότερων παιδιών σχολικής ηλικίας, εργασία από απόσταση των γονέων, είδος υπολογιστή κ.α.

Πέρα από το γεγονός της ύπαρξης ή όχι κατάλληλου ηλ. υπολογιστή, εξίσου σημαντικό είναι το στοιχείο της επαρκούς διαθεσιμότητάς του, λόγω των συνολικών οικογενειακών αναγκών. Με αυτά τα δεδομένα τα στοιχεία που τυχόν συγκεντρώθηκαν με το προγενέστερο ερώτημα που στάλθηκε από ορισμένους εκπαιδευτικούς των σχολείων, θα πρέπει να επανεκτιμηθούν καθώς, πιθανότατα, δεν ανταποκρίνονται στα ερωτήματα που θέτει το Υπουργείο ούτε και καταγράφουν την πραγματική κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία διαθεσιμότητας εξοπλισμού, κρίνεται απαραίτητο να τεθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές τεχνικού εξοπλισμού (υπολογιστή και σύνδεσης) καθώς και οι απαιτήσεις σε χρόνο. Ή Ένωσή μας αναμένει να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από το Υπουργείο ώστε να μην υπάρξει ούτε ένας μαθητής χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Γ. Στα τεχνικά προβλήματα του οικιακού εξοπλισμού θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το θέμα της διαθεσιμότητας του δικτύου δεδομένων που, ειδικά σε περιοχές του νησιού εκτός της Ερμούπολης, ήταν προβληματικό ακόμη και πριν την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας. Επισημαίνουμε ότι καταγράφεται σημαντικός αριθμός οικογενειών μαθητών που δεν διαθέτουν καν σύνδεση δεδομένων. Θα πρέπει επίσης, να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι τα προβλήματα χωρητικότητας του δικτύου δεδομένων της περιοχής μας, λειτουργούν προσθετικά στα προβλήματα ανεπάρκειας των εξυπηρετητών (servers) του σχολικού δικτύου.

Με αυτά τα δεδομένα, η μερική υλοποίηση σύγχρονης από απόσταση διδασκαλίας, φαντάζει ακόμη περισσότερο προβληματική καθώς, πέρα από ζητήματα παιδαγωγικής πληρότητας, δυνατότητας καθολικής συμμετοχής κ.α. εγείρει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και μάλιστα παιδιών ακόμα και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δ. Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα που προκύπτει, αφορά στην «οικονομία» του χρόνου χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παρότι η αναγκαιότητα χρήσης υπολογιστών, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι αδιαμφισβήτητη, κατά την γνώμη μας θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο αναγκαίος χρόνος υλοποίησης των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, ώστε να μην υπονομεύει, κατά το δυνατό, την συνεχή προσπάθεια προστασίας των παιδιών μας από τον εθισμό στη χρήση συσκευών απεικόνισης.

Ε. Σε σχέση με την λειτουργικότητα του όλου εγχειρήματος, φοβόμαστε ότι δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη, τόσο η διαφοροποίηση στα οικογενειακά περιβάλλοντα των μαθητών (δεν έχουν όλοι οι γονείς την δυνατότητα υποστήριξης διδακτικού έργου) όσο και οι λοιπές υποχρεώσεις (επαγγελματικές κ.α.) των γονέων, καθώς σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να υποκατασταθεί ο δάσκαλος και το περιβάλλον της σχολικής τάξης. Αυτός ο προβληματισμός ενισχύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μέριμνα για τους μαθητές που χρειάζονται π.χ. παράλληλη στήριξη.

ΣΤ. Η Ένωσή μας ενημερώθηκε από ορισμένους γονείς, ότι σημειώνονται λίγες περιπτώσεις όπου εκπαιδευτικοί αποστέλλουν νέα (μη διδαχθείσα ύλη) ακόμη και σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόλο που μπορούμε να αντιληφθούμε την αγωνία των εκπαιδευτικών που το επιχειρούν, προκειμένου να συμβάλουν στην αξιοποίηση του χρόνου αναστολής της φυσικής λειτουργίας των σχολείων, δημιουργούνται σοβαροί προβληματισμοί, καθώς με το άνοιγμα των σχολείων θα προκύψουν σχολικές τάξεις όπου ορισμένοι μαθητές θα είναι «προχωρημένοι» ενώ άλλοι όχι και μάλιστα χωρίς δική τους ευθύνη ή επιλογή. Πέραν αυτών, προβληματιζόμαστε ακόμη περισσότερο καθώς οι σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστο, είναι σαφείς και προβλέπουν μόνο επαναλήψεις. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε για την έκδοση σαφών οδηγιών προς όλους.

Προσδοκώντας να συμβάλουμε στην πληρέστερη ενημέρωσή σας για τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας στην παρούσα συγκυρία, ευελπιστούμε ότι οι προβληματισμοί και τα στοιχεία που σας παραθέτουμε θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

(Visited 141 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*