Προσλήψεις στους δήμους Ιητών και Σερίφου

ergasia job2
admin
20/05/2016 4:27
  •  
  •  
  •  

Το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη διακοσίων ενενήντα εννέα (299) συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες.

Δείτε την απόφαση εδώ.

(Visited 24 times, 1 visits today)