Πρόσληψη ναυαγοσωστών στο δήμο Πάρου

navagosostis
admin
20/05/2016 8:39
  •  
  •  
  •  

Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη οκτώ (8) ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

(Visited 9 times, 1 visits today)
Latest Post