Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή των συνοδών έργων της αφαλάτωσης Κιμώλου

  •  
  •  
  •  

Την εργολαβική σύμβαση για το έργο «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου» (ύψους 307.845 ευρώ) συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης με τον ανάδοχο του έργου.

Το έργο αφορά στην εκτέλεση υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ως συνοδά έργα στην μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 600m³, ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία αυτόνομης υποδομής ύδρευσης της Κιμώλου. Προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου υδροληψίας θαλασσινού νερού στον παλιό προβλήτα του λιμένα της Ψάθης, τεχνικού ενίσχυσης της υφιστάμενης θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους και δικτύου αγωγών μεταφοράς νερού και απόρριψης του παραγόμενου αλμόλοιπου. Προβλέπονται, επίσης, εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων αγωγών πόσιμου νερού, διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για τη σωστή λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, καθώς και εργασίες ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου υδροληψίας και της μονάδας αφαλάτωσης.
Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων». Συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βάσει της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί με τον δήμο Κιμώλου.

(Visited 21 times, 1 visits today)