2,5 εκ. € από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τον καθαρισμό ρεμάτων σε Νάξο, Άνδρο και Τήνο, με σύναψη τριετών συμβάσεων

Newsroom
21/09/2020 15:25
 
 
 

 

Στη σύναψη συμβάσεων τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς των ρεμάτων προχωρά – για πρώτη φορά – η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ούτως ώστε να υπάρχουν συνεχώς ενεργές συβάσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση των νησιών.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Περιφέρειας, «η απόφαση αυτή συνιστά έναν εντελώς πρωτοποριακό τρόπο διαχείρισης ζητημάτων που άπτονται της αντιπλημμυρικής προστασίας, που δεν έχει προηγούμενο, αφού στόχος είναι η αποτελεσματική προληπτική δράση απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα».

Η εφαρμογή της νέας φιλοσοφίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην αντιπλημμυρική προστασία θα ξεκινήσει από τα νησιά της Νάξου, της Άνδρου και της Τήνου, ενώ θα ακολουθήσει το σύνολο των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει τρεις ανοιχτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, συνολικού ύψους 2.500.567,45€, για την αντιπλημμυρική προστασία της Άνδρου, της Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της Τήνου.

*Ο διαγωνισμός για το έργο «Αντιπλημμυρική Προστασία ν. Άνδρου (2021 – 2023)», προϋπολογισμού 800.000€ (με ΦΠΑ), θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 9-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.
Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 3-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

*Ο διαγωνισμός για το έργο «Αντιπλημμυρική Προστασία ν. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (2021 – 2023)», προϋπολογισμού 899.999,66€ (με ΦΠΑ), θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.
Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 5-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

*Ο διαγωνισμός για το έργο «Αντιπλημμυρική Προστασία ν. Τήνου (2021 – 2023)», προϋπολογισμού 800.567,79€ (με ΦΠΑ), θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 16-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.
Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 10-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι προσφοράς των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τον κωδικό «Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Κυκλάδων».

(Visited 198 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*