Στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» η αντικατάσταση – επέκταση του δικτύου ύδρευσης Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα

kythnos limani
Newsroom
15/06/2020 10:23
 
 
 

Την απόφαση ένταξης του έργου «Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου», στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 540.000€ και αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της Κύθνου.

Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα και την αντικατάσταση τμημάτων με κατάλληλους αγωγούς για τη διανομή του νερού στα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών, όπου οι αγωγοί είτε δεν υφίστανται καν, είτε είναι κατασκευασμένοι από ακατάλληλο υλικό, είτε έχουν ανεπαρκή διάμετρο, είτε παρουσιάζουν θραύσεις λόγω παλαιότητας ή κακής κατασκευής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην ολοένα και αυξανόμενη κατανάλωση και να υποβαθμίζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού. Για την προστασία των αγωγών θα τοποθετηθούν δικλείδες μείωσης – ρύθμισης πίεσης σε επιλεγμένα σημεία των οικισμών, προκειμένου να αποφεύγονται οι υψηλές πιέσεις σε συγκεκριμένα χαμηλά σημεία των δικτύων ύδρευσης. Επίσης, θα τοποθετηθούν δικλείδες ελαστικής έμφραξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η απομόνωση τμημάτων του δικτύου.

Το συνολικό μήκος νέων αγωγών στους οικισμούς Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου, υπολογίζεται περίπου σε 5,8χλμ.
Η υδροδότηση των οικισμών πραγματοποιείται από υφιστάμενες δεξαμενές. Το νερό προέρχεται είτε από αφαλάτωση, είτε από γεωτρήσεις, είτε από συνδυασμό και των δύο. Η υπάρχουσα χωρητικότητα των δεξαμενών και η παραγωγή αφαλατωμένου νερού καλύπτει τη ζήτηση. Επίσης, ο Δήμος Κύθνου βρίσκεται σε ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή νέας δεξαμενής αποθήκευσης νερού στον Μέριχα, χωρητικότητας 800 m3, με χρηματοδότηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 01/05/2021 και λήξης η 31/10/2022.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 540.000€.
Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

(Visited 49 times, 1 visits today)