1,1 εκ. ευρώ για το έργο της κτιριακής αναβάθμισης του Γυμνασίου- Λυκείου Μήλου

gymnasio lykeio miloy
Newsroom
25/01/2021 10:55
 
 
 

 

Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μήλου» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που στόχο έχουν την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης που δίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι.

Η τροποποίηση συνίσταται στην αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, από 791.788€ σε 1.102.988€ με σκοπό την προσθήκη υποέργου, με αντίστοιχη επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος για την αποπεράτωσή του στις 31/12/2022.

Το έργο αφορά στη στατική ενίσχυση και εργασίες αναβάθμισης στο συγκρότημα οκτώ συνολικά κτιρίων που βρίσκεται στην περιοχή Πλάκα, όπου στεγάζονται το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Μήλου. Στόχος του είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας του σχολείου και να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητά του σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 931.884,06 ευρώ. Οι λοιπές δαπάνες που αφορούν εργασίες συντήρησης του σχολικού συγκροτήματος, θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Μήλου, καθώς είναι μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση.

Με απόφαση του κ. Χατζημάρκου, το έργο «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μήλου» έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

(φωτό αρχείου)

(Visited 57 times, 1 visits today)
Latest Post