Δήμος Μυκόνου: Εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών

Newsroom
12/02/2021 12:45
 
 
 

Η ευκολότερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών είναι ο στόχος του ολοκλη-ρωμένου σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών που πλέον παρέχει ο Δήμος Μυκόνου, στο πλαίσιο της προσπάθειας του ψηφιακού μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του.

Συγκεκριμένα, οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.mykonos.gr) μέσω taxisnet στο οικονομικό σύστημα του Δήμου, το οποίο θα περιλαμβάνει:

1.Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών

Μέσω διασύνδεσης στο σύστημα οφειλών της οικονομικής διαχείρισης, το οποίο είναι εγκαταστημένο στον οργανισμό, θα προσφέρεται στους πολίτες η δυνατότητα προβο-λής, αλλά και εξόφλησης βεβαιωμένων οφειλών για εγγεγραμμένους χρήστες.

2. Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών μη βεβαιωμένων οφειλών (Τέλους 0,5 % και Κλήσεων) και Πληρωμών Ειδοποιητηρίων
Θα προσφέρεται στους πολίτες η δυνατότητα προβολής, αλλά και εξόφλησης μη βε-βαιωμένων οφειλών για εγγεγραμμένους χρήστες.

Θα διατίθενται υπηρεσίες για την πληρωμή των παρακάτω μη βεβαιωμένων οφειλών:
*Πρόστιμα ΚΟΚ:
Ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της κλήσης.

*Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων:
Ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει σε μια φόρμα τα ακαθάριστα έσοδα που βαρύνουν την επιχείρηση που υπόκειται στο συγκεκριμένο τέλος. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα υπολογίζει αυτόματα το αναλογούν τέλος και τυχόν πρόστιμο, λαμβάνο-ντας υπόψη την ημερομηνία υποχρεωτικής δήλωσης.

Επιπρόσθετα, θα είναι εφικτή η πληρωμή οφειλών χωρίς σύνδεση σε περίπτωση που ο πολίτης διαθέτει κωδικό πληρωμής (όπως στην περίπτωση των Ειδοποιητηρίων).

Ο πολίτης θα ενημερώνεται μέσω e-mail με συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο της από-δειξης είσπραξης ψηφιακά υπογεγραμμένο, όπως και το Ιστορικό Πληρωμών.

Σε σχετική της δήλωση, η Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Ανακύκλω-σης και Δημοτικών Εσόδων κα. Κωνσταντινιά Σ. Σαμψούνη ανέφερε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολί-τες αποτελεί μία από τις κεντρικές επιλογές, αλλά και προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

Βασικός μας στόχος, οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται με τον πλέον εύκολο, αλλά και άμεσο τρόπο, σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και διαφάνειας.

Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Κ. Κουκά, θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την επέκταση της παροχής καινοτόμων και σύγχρονων υπηρεσιών γιατί αυτό απαιτεί η σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά το κυριότερο, αξίζουν οι δημότες.

Παρά την ιδιαίτερη συγκυρία, υλοποιούμε με συνέπεια το σχέδιό μας για τη βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε Μυκονιάτη και της κάθε Μυκονιάτισσας».

(Visited 35 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.