ΔΕΥΑ Μυκόνου: Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση και επέκταση των μονάδων διύλισης

Newsroom
16/06/2021 11:06
 
 
 

Με την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας διυλιστηρίου, η οποία τέθηκε σε παράλληλη λειτουργία με τις υπάρχουσες δύο μονάδες στο υφιστάμενο κτίριο στο διυλιστήριο της Άνω Μεράς, ολοκληρώνεται η αναβάθμιση και επέκταση των μονάδων διύλισης ΔΕΥΑ Μυκόνου.

Η εγκατάσταση αυτή πρόκειται να αυξήσει τη δυναμικότητα της συνολικής εγκατάστασης κατά 1.840 κ.μ./ανά ημέρα και θα καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις αυξημένες υδρευτικές ανάγκες της περιοχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 320.000€ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 200.000€ προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ και τα 120.000€ από ιδίους πόρους.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νοτίου Αιγαίου» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κ. Κουκάς: «Επιλύουμε διαχρονικά προβλήματα στον τομέα των υποδομών»

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κουκάς, τόνισε:

«Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της Δημοτικής μας Αρχής είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιλύσουμε διαχρονικά προβλήματα του νησιού στον τομέα των υποδομών.

Αυτό προϋποθέτει ένα σαφές σχέδιο προτεραιοτήτων και βέβαια τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων χρηματοδοτικών πόρων.

Θα ήθελα να συγχαρώ την ΔΕΥΑ Μυκόνου για τον έγκαιρο και ακριβή προγραμματισμό και να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ουσιαστική στήριξη του συγκεκριμένου έργου.

Με την πλήρη ολοκλήρωση των διαδικασιών και την αναβάθμιση των μονάδων διύλισης της Άνω Μεράς καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό οι αυξημένες υδρευτικές ανάγκες της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο».

(Visited 68 times, 1 visits today)