Προκηρύχθηκε η θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

admin
19/02/2015 10:19
 
 
 

Την προκήρυξη της θέσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Η συγκεκριμένη θέση προβλέπεται από τον «Καλλικράτη» και την απόφαση για το ποιος θα επιλεγεί την παίρνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών, ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.

Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής.

Μη υπάρχουσας αντίθετης ρύθμισης, για την θέση μπορεί να επιλεγεί πρόσωπο που είναι δημότης άλλου δήμου ή άλλης περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ακολουθεί την θητεία των περιφερειακών αρχών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση μπορούν να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, Πλ. Τσιροπινά – Ερμούπολη, Σύρος Τ.Κ. 84 100) μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της έναρξης της διαδικασίας επιλογής από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ήτοι Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:30 π.μ. στην συνεδριακή αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΕΡΜΗΣ» (Πλατεία Κανάρη – Ερμούπολη, Σύρος).

Η υποψηφιότητα για τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και

της Επιχείρησης θα εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Ο ενδιαφερόμενος στην δήλωση που θα καταθέσει στο Προεδρείο πρέπει:

1. Να δηλώνει το ενδιαφέρον του για την ανάληψη της θέσης

2. Να προσκομίσει βιογραφικό σημείωμα

3. Να προσκομίσει δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι:

α. Έλαβε γνώση του άρθρου 179 «Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης» του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4257/2014, και της Εγκυκλίου 59 με αριθ. πρωτ.74896/30-12-2010 με θέμα «Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τις δεσμεύσεις και τις αποδοχές του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.

β. Τα αναφερόμενα στοιχεία στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή και τυχόν αντίγραφα των τίτλων σπουδών θα προσκομισθούν μόλις ζητηθούν.

γ. Δεν είναι Βουλευτής, αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας

 

Οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμπαραστάτη

*Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου .

*Διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες.

*Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός 30 ημερών στους διοικουμένους.

*Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής και παρουσίασης από τον ίδιο και συζήτησης στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου (άρθρο 185 του Ν.3852/2010).

*Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον ίδιο.

(φωτό: dikaiologitika.gr)

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*