Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών για όσους χρωστάνε στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Newsroom
16/05/2023 17:17
 
 
 

 

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα σε έως 36 ή έως 72 δόσεις έχουν οι πολίτες, στο πλαίσιο του N. 5036/23 άρθρο 90 (ΦΕΚ 77 Α/28-3-2023) «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας».

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 υπό προϋποθέσεις.

Έτσι, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έκανε γνωστά τα εξής:
1) Οι οφειλές μπορούν αν ρυθμιστούν είτε σε τριάντα έξι (36) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο, είτε σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον μιάμισης εκατοστιαίας μονάδας (1,5%), ετησίως υπολογιζόμενο.

2) Επίσης δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης των ρυθμίσεων των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) οι οποίες είναι απολεσθείσες ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1/2/2023.

Εξαιρέσεις: Οι οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους (οφειλές από συμβάσεις π.χ. μισθώματα).

Ελάχιστο ποσό δόσης: Ελάχιστη δόση 30€.

Προθεσμία αίτησης: Έως 30/06/2023.

Τρόπος υποβολής: Η αίτηση υποβάλλεται προς τον οικείο δήμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: tameio@naxos.gov.gr.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:
Α) Για φυσικά πρόσωπα
1. Αίτηση.
2. Αστυνομική Ταυτότητα.
3. Δηλώσεις των 5 τελευταίων ετών.
4. Ποινικό Μητρώο (να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο).

Β) Για Νομικά Πρόσωπα
1. Αίτηση.
2. Καταστατικό.
3. Δηλώσεις των 5 τελευταίων ετών.
4. Αστυνομική Ταυτότητα Διαχειριστή.
5. Ποινικό Μητρώο Διαχειριστή (να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο).

Ηλεκτρονική πληρωμή δόσεων
Η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται με Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής «Δίας» που θα δίνεται στον οφειλέτη με την πραγματοποίηση ή αναβίωση ρύθμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και στο τηλ. 22853-60124. Η ανακοίνωση της ρύθμισης, καθώς και η αίτηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

(Visited 205 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*