Νάξος: Πρόσκληση στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την 2η Λογοδοσία της δημοτικής αρχής

δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Newsroom
12/04/2024 23:35
 
 
 

 

Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για την 2η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2024, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, στις 19:30 μ.μ., στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών Κοινοτήτων και οι πρόεδροι δημοτικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν ένα θέμα προς συζήτηση έως και την 23η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00 μ.μ. στη Γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσω email.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη συγκεκριμένη διαδικασία

5. Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής

Εκτός από τη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα με αντικείμενο τις τρέχουσες υποθέσεις του δήμου, το δημοτικό συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες σε ειδική συνεδρίαση κατά την οποία η δημοτική αρχή λογοδοτεί για το έργο και τη δράση της.

Στη συνεδρίαση αυτή, η οποία είναι δημόσια, συζητούνται έως δέκα (10) θέματα τα οποία τίθενται από τους δημοτικούς συμβούλους και επιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία τίθενται από τους προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθώς και τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, και στα οποία απαντάει εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.

H παράλειψη σύγκλησης της διμηνιαίας αυτής συνεδρίασης, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν προταθεί θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους ή τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων ή προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων, για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας, αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Στην περίπτωση που το συμβούλιο δε συγκληθεί από τον πρόεδρο, η ειδική συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν πρόσκλησης του δημάρχου, της δημοτικής επιτροπής ή του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της, μπορεί να λάβει χώρα είτε δια ζώσης, είτε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη στην περίπτωση που κάποια μέλη του δημοτικού συμβουλίου δεν μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία 97 .

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προσκαλεί καταρχήν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους δημοτικούς συμβούλους, τους προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθώς και τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, για την ημερομηνία, και τον τόπο όπου αυτή θα πραγματοποιηθεί. Η πρόσκληση αναρτάται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου. Ταυτόχρονα, ορίζει την τρίτη ημέρα πριν την ημέρα διεξαγωγής της ως καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλλουν ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση.

Ακολούθως, αφού παρέλθει η προθεσμία κατά την οποία δύναται να προταθούν θέματα προς συζήτηση, ο πρόεδρος ενημερώνει τον δήμαρχο για τα θέματα που έχουν κατατεθεί προς συζήτηση για τη συνεδρίαση.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο από την οποία προκύπτουν τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν. Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας . Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά κάτω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη και συζητούνται, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί από συμβούλους της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η παρουσία του δημάρχου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εντεταλμένου συμβούλου ή του προέδρου νομικού προσώπου είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση που ο δήμαρχος κωλύεται να παρευρεθεί, ορίζει είτε τον αρμόδιο είτε άλλον αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο σύμβουλο για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

Σημειώνεται ότι:

• κατά τη συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος,
• κατά τη συνεδρίαση αυτή δε λαμβάνονται αποφάσεις,
• για την έναρξη και διεξαγωγή της ειδικής αυτής συνεδρίασης δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει η απαιτούμενη απαρτία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 67, παρ. 10 του ν. 3852/2010.

Για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης τηρούνται πρακτικά.
Το δημοτικό συμβούλιο με τον κανονισμό λειτουργίας του δύναται να ρυθμίζει λεπτομερειακά κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της συζήτησης και γενικότερα της συνεδρίασης αυτής.

Ακολουθήστε το naxostimes.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

(Visited 218 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*