Νάξος: Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός 2024 στη διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Newsroom
13/06/2024 21:23
 
 
 

 

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την προσεχή Δευτέρα 17 Ιουνίου.

Η πρώτη, τακτική συνεδρίαση με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί στις 7:00 το βράδυ, όπου τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2024, εγκρίσεις παρατάσεων εργασιών για διάφορα έργα, λήψη αποφάσεων για εκμισθώσεις χώρων και κατανομές πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων, τη συμμετοχή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων, καθώς και εγκρίσεις οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων ετών.

Η δεύτερη, ειδική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 το βράδυ περιλαμβάνει την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2024 και την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2024.

Οι συνεδριάσεις θα γίνουν μικτές διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 1ης συνεδρίασης

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την ένταξη των καταργούμενων υπηρεσιών της λυθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 5056/2023 (163 Α΄) (υπ’ αρ. 161/2024 απόφαση Δ.Ε.).

2. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2024 (υπ’ αρ. 199/2024 απόφαση Δ.Ε.).

3. Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέων τάφων και λοιπών εργασιών στα υφιστάμενα νεκτροταφεία των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας».

4. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αγωγός Μεταφοράς Ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου».

5. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της δράσης-προμήθειας με τίτλο: «ΕκσυγχρονισμόςΑναβάθμιση Ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών».

6. Λήψη απόφασης για λύση ή μη μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Νάξου.

7. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης αίθουσας ‘’Ιάκωβος Καμπανέλλης’’ για τη λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου».

8. Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του Δημοτικού Θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» για καλλιτεχνικό σκοπό στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2.γ. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και ορισμός μισθώματος.

9. Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του Αθλοθεάτρου της Κοινότητας Φιλωτίου για καλλιτεχνικό σκοπό στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2.γ. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και ορισμός μισθώματος.

10. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

11. Λήψη απόφασης για άδειες διέλευσης από Δημοτικές οδούς υπερμεγεθών και υπέρβαρων οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ154476 και Ρ29497 (υπ΄αρ. 204,205/2024 αποφάσεις Δ.Ε.).

12. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού ξενώνα που λειτουργεί στην περιοχή του «Αγίου Νεκταρίου» της Κοινότητας Βίβλου, για τη διαμονή των αιτούντων φορέων.

13. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ» για τη διοργάνωση του «karagoutis training camp».

14. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.

15. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Ανδρονίκειου Πολιτιστικού Κέντρου για την υλοποίηση του καλοκαιρινού χορού του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δαμαριώνα Νάξου.

16. Έγκριση διαγραφής ενός (1) νηπίου από τον 2ο Παιδικό Σταθμό και κάλυψη της κενής θέσης σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 9962/05-06-2024 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων.

17. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων, ιδιοκτησίας κ. Στέφανου Σπανού του Εμμανουήλ, επί της επαρχιακής οδού Χώρας Νάξου-Γλινάδου- Γαλανάδου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.

19. Έγκριση της υπ’ αρ. 40/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, που αφορά στην έγκριση έκθεσης στοιχείων απογραφής ΔΛΤΝάξου της 1/1/2016.

20. Έγκριση της υπ’ αρ. 139/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2016.

21. Έγκριση της υπ’ αρ. 140/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2017.

22. Έγκριση της υπ’ αρ. 141/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2018.

23. Έγκριση της υπ’ αρ. 142/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2019.

24. Έγκριση της υπ’ αρ. 143/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, που αφορά στην έγκριση μείωσης κεφαλαίου.

25. Έγκριση της υπ’ αρ. 144/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2020.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης Ειδικής συνεδρίασης

1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2024 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αρ. 210/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2024 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αρ. 211/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

Ακολουθήστε το naxostimes.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

(Visited 616 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*