Λαϊκή συμμετοχή στις αποφάσεις για την Κωμιακή ζητά ο πρόεδρος της

Ο πρόεδρος της Κορωνίδας Δημήτρης Κορρές
admin
06/03/2015 23:02
 
 
 

                                                     Ο πρόεδρος της Κορωνίδας Δημήτρης Κορρές

Τα προβλήματα της Κωμιακής και ο τρόπος αντιμετώπισης τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελευταίας συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου του χωριού που έγινε στις 27 Φεβρουαρίου.Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δημήτρης Κορρές, εισηγήθηκε να ενημερωθούν οι κάτοικοι του χωριού και όλοι μαζί να αποφασίσουν τον τρόπο δράσης για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής, αφού θεωρεί ότι από την πλευρά του τοπικού συμβουλίου έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και επαφές με τη δημοτική αρχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

 
Όπως αναφέρει ο κ. Κορρές σε ανακοίνωση που εξέδωσε και επιβεβαιώνεται από την απόφαση που έλαβε το τοπικό συμβούλιο (επισυνάπτεται παρακάτω), με την πρόταση του, δεν συμφώνησαν τόσο ο εκπρόσωπος της "Νησιωτικής Πολιτείας" όσο και της δημοτικής αρχής στο τοπικό συμβούλιο κ.κ. Αντώνης Χωριανόπουλος και Γιάννης Κορρές. Έτσι λοιπόν, αυτό που αποφασίστηκε είναι να οριστεί νέα συνάντηση του προέδρου και του τοπικού συμβουλίου με το δήμαρχο Μανόλη Μαργαρίτη.
Ο πρόεδρος του χωριού καυτηριάζει τη συμπεριφορά των κ.κ. Χωριανόπουλου και Κορρέ σημειώνοντας ότι στηρίζουν τις πολιτικές κατευθύνσεις των παρατάξεων που εκπροσωπούν και που δεν θέλουν ο κόσμος να είναι ενημερωμένος και ενεργός και να μην συμμετέχει στις αποφάσεις. "Η Λαϊκή Συσπείρωση θα τηρήσει τη δέσμευση που έδωσε και προεκλογικά για την τακτική ενημέρωση του κόσμου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πραγματοποιήσουμε το επόμενο διάστημα ενημερωτικές συγκεντρώσεις τόσο σε Κωμιακή και Απόλλωνα, όσο και στους άλλους οικισμούς του τοπικού μας διαμερίσματος, ώστε μαζί με τον κόσμο να οργανώσουμε τη δράση μας, για να διεκδικήσουμε λύσεις στα οξυμένα προβλήματα" σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κορρές.
 
Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση του ο κ. Δημήτρης Κορρές αναφέρει τα εξής:
 
Στην τελευταία συνεδρίαση του τοπικού Συμβουλίου η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (επισυνάπτεται η εισήγηση και η απόφαση του ΤΣ), «Ενημέρωση για τις συναντήσεις με τους φορείς και το Δήμαρχο και προγραμματισμός δράσης μας το επόμενο διάστημα» και λαμβάνοντας υπόψη την από 14/9/2014 απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης Τ.Κ. Κορωνίδας για την δέσμευση του Τ.Σ. να ενημερώνει τους κάτοικους συνολικά του τοπικού μας διαμερίσματος, πρότεινα στο Συμβούλιο να προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα σε ενημέρωση του κόσμου σε όλο το τοπικό διαμέρισμα και να αποφασίσουμε από κοινού τον τρόπο δράσης μας για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων  που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, δεδομένου ότι έχουν γίνει μέχρι τώρα όλες εκείνες η απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου του ΤΣ, έχοντας ενημερώσει από τη μεριά μου για κάθε πρόβλημα μικρό ή μεγάλο, τόσο εγγράφως, όσο και με τη φυσική μου παρουσία στο δήμο και την κατ’ ιδίαν συζήτηση με τους αρμόδιους για κάθε θέμα, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει υπάρξει καμιά συγκεκριμένη δέσμευση από πλευράς της δημοτικής αρχής για τίποτα. 
 
Την πρόταση μου αυτή για την ενημέρωση του κόσμου από το Τ.Σ., τόσο ο κ. Αντώνης Χωριανόπουλος τοπικός Σύμβουλος εκλεγμένος με τη «Νησιώτικη Πολιτεία», όσο και ο κ. Γιάννης Κορρές εκλεγμένος  με τη «Στροφή στο Μέλλον» την καταψήφισαν, στηρίζοντας τις πολιτικές κατευθύνσεις των παρατάξεων που εκπροσωπούν, που δεν θέλουν ο κόσμος να είναι ενημερωμένος και ενεργός  και να συμμετέχει στις αποφάσεις.
 
Η Λαϊκή Συσπείρωση θα τηρήσει τη δέσμευση που έδωσε και προεκλογικά για την τακτική ενημέρωση του κόσμου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πραγματοποιήσουμε το επόμενο διάστημα ενημερωτικές συγκεντρώσεις τόσο σε Κωμιακή και Απόλλωνα, όσο και στους άλλους οικισμούς του τοπικού μας διαμερίσματος, ώστε μαζί με τον κόσμο να οργανώσουμε τη δράση μας, για να διεκδικήσουμε λύσεις στα οξυμένα προβλήματα.
 
 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου Κορωνίδας της 27ης Φεβρουάριου 2015

 

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο μετά από την με αρ.πρωτ. 17  / 24 – 2 – 2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Κορωνίδας με παρουσία των τοπικών συμβούλων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Δημήτριος Κορρές                   (Πρόεδρος)                                  ———

2.- Αντώνιος Χωριανόπουλος           Μέλος

3.- Ιωάννης  Κορρές                          Μέλος

συγκεντρώθηκε σήμερα 27/2/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα  18.30 στο γραφείο της  Τοπικής Κοινότητας για συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Νικηφόρος Αξαόπουλος για τη τήρηση των πρακτικών.    

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. : “Ενημέρωση για τις συναντήσεις με τους φορείς και το Δήμαρχο και προγραμματισμός δράσης μας το επόμενο διάστημα”.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

 

Στις 29/12/2014 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με τους φορείς στην οποία είχα καλέσει προκειμένου να τους ενημερώσω για την κατάσταση, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε τρόπους διεκδίκησης σε θέματα τα οποία είχαν αναφερθεί και ψηφιστεί ομόφωνα από όλους μας στην Λαϊκή Συνέλευση στις 14 Σεπτεμβρίου 2014 και για τα οποία έχω ενημερώσει και ζητάω τη λύση τους τόσο εγγράφως, όσο και με τη φυσική μου παρουσία και την απευθείας συζήτηση με τους αρμόδιους στο δήμο. Θέματα μικρά και μεγάλα τα οποία χρόνια τώρα διαιωνίζονται χωρίς να έχει υπάρξει η παραμικρή λύση σε όλα αυτά, παρά μόνο κάποια μπαλώματα και κάποια ημίμετρα χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Είναι δεδομένο και ξεκάθαρο πια, ότι χωρίς την ενεργή συμμετοχή και παρέμβαση των φορέων αλλά και συνολικά των κατοίκων, τίποτα δεν πρόκειται να λυθεί. Στη συνάντηση κατατέθηκε, εμπλουτίστηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα κείμενο με τα προβλήματα όπως ιεραρχήθηκαν και με συγκεκριμένα αιτήματα για κάθε θέμα, αποφασίστηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα επίσης η συνάντηση αντιπροσωπίας τον φορέων με τον Δήμαρχο, από τον οποίο ζητήθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις για τα θέματα αυτά, κάτι που φυσικά δεν έγινε, με εξαίρεση το θέμα του Ξενώνα όπου του καταθέσαμε την πρόταση η οποία ήταν απόφαση και του Τοπ. Συμβουλίου και την οποία αποδέχτηκε χωρίς βέβαια και εκεί να υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση. Στα πλαίσια της πρότασης αυτής τα Δ.Σ. των Συλλόγων του χωριού, έχουν ήδη συνεδριάσει και έχουν καθορίσει τους αντιπροσώπους τους στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ξενώνα, η οποία αποτελείτε από τους: 

      1.   Δημήτρης Κορρές πρόεδρος Τ.Κ. Κορωνίδας

      2.   Γιάννης Βιτζηλαίος μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Κορωνίδας

      3.   Ιωάννα Κορρέ πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Κωμιακής 

      4.   Σοφία Φρατζέσκου πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κορωνίδας

      Η δημοτική αρχή δεν έχει καθορίσει αντιπρόσωπο όπως της προτάθηκε, οπότε η Επιτροπή θα είναι τετραμελής.

Το γεγονός βέβαια ότι η δημοτική αρχή αποδέχτηκε ένα από τα αιτήματα μας και το ότι ύστερα από την συνάντηση με το δήμαρχο υπήρξε μια κινητικότητα και ελέγχτηκαν ή λύθηκαν  κάποια μικροπροβλήματα, δεν μας εφησυχάζει ούτε μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Τα μεγάλα, τα σοβαρά προβλήματα είναι εδώ και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Θεωρούμε ότι τα περιθώρια πλέον έχουν εξαντληθεί. Η δημοτική αρχή δεν έχει πλέον καμιά δικαιολογία, ότι δεν γνώριζε ή δεν γνωρίζει. Τέσσερα χρόνια ήταν στο τιμόνι της διαχείρισης του δήμου και είναι ενημερωμένη για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Εκτός αυτού για το οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα έχει ενημερωθεί αυτούς τους έξι μήνες και με τις αποφάσεις της Λαϊκής Συνέλευσης και με έγγραφα όπως ανάφερα και παραπάνω και με κάθε άλλο τρόπο. Από δω και πέρα λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρξει άλλη πίστωση χρόνου. Γι’ αυτό και θα πρέπει να καθορίσουμε τον τρόπο δράσης μας από δω και πέρα ώστε να πιέσουμε και να διεκδικήσουμε λύσεις.

Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε:

      1.   Να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε όλο το τοπικό διαμέρισμα (Κωμιακή, Απόλλωνα και οικισμούς), στις οποίες θα καλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει και να παλέψει στο πλευρό μας για τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

      2.   Να καλέσουμε σε συνάντηση τα Τοπικά Συμβούλια των άλλων χωριών προκειμένου να συζητήσουμε και να παλέψουμε συλλογικά και οργανωμένα να δοθούν λύσεις στα κοινά μας προβλήματα.

      3.   Να καλέσουμε σε συζήτηση και ενημέρωση τις δημοτικές παρατάξεις και να τους ζητήσουμε να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματα μας.

      Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Τοπικός Σύμβουλος, Αντώνης Χωριανόπουλος, ο οποίος διαφώνησε ως προς τη διαδικασία και πρότεινε να κάνει συζήτηση με το Δήμαρχο μόνο ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για τα προβλήματα της Κοινότητας.

      Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Τοπικός Σύμβουλος, Γιάννης Κορρές, ο οποίος συμφώνησε εν μέρει με την άποψη του κ. Χωριανόπουλου και πρότεινε κάνει συζήτηση με το Δήμαρχο μόνο ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και να τους δοθεί (από το Δήμαρχο) ένας χρονικός ορίζοντας επίλυσης των προβλημάτων που θα συζητηθούν.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις των Τοπικών Συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει την πρόταση του Προέδρου που αναφέρεται στην εισήγηση και προτείνει να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Δήμαρχο παρουσία μόνο του Προέδρου και των μελών του Τοπικού Συμβουλίου.

 

Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου                              Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

1.- Αντώνιος Χωριανόπουλος

2. – Ιωάννης  Κορρές                                                                  Δημήτριος Κορρές 
(Visited 47 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*