Πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

δημοτικό συμβούλιο πρώτη συνεδρίαση
Newsroom
04/07/2019 15:14
 
 
 

 

Την πρώτη συνεδρίαση, μετά τις εκλογές του Μαΐου θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για 29 θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, τα 6 πρώτα θέματα αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως οι εγκρίσεις επικαιροποιημένων μελετών για την προσθήκη αιθουσών στο σχολείο Γλινάδου, για νέα φορητή Μονάδα Αφαλάτωσης στα Κουφονήσια κ.ά.

Τα υπόλοιπα θέματα αφορούν τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ως και την κάλυψη ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. Μεταξύ αυτών οι εργολαβίες καθαριότητας, η έγκριση συμμετοχής του δήμου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» και εγκρίσεις εξειδίκευσης πιστώσεων για άπορους και τα αθλητικά σωματεία.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ.

Να σημειωθεί ότι η νέα δημοτική αρχή, με δήμαρχο το Δημήτρη Λιανό θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου», Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με κωδ. ΟΠΣ 5029199.
2. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης σκοπιμότητας της πράξης: «Νέα Φορητή Μονάδα Αφαλάτωσης Κουφονησίων».
3. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης της πράξης «Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
4. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και τροποποίηση απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων, αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Κ. Δαμαριώνα-Τ.Κ. Φιλωτίου και εξωτερικός αγωγός ύδρευσης και αντλιοστάσιο δεξαμενής Κεραμίου Τ.Κ. Χαλκίου».
5. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου».
6. Ορισμός επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του υποέργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0006176044.

Επίσης:

7. Νέα Φορητή Μονάδα Αφαλάτωσης Κουφονησίων». στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2019.
8. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμού ακτών Νήσου Νάξου» στις Δημοτικές Ενότητες Νάξου σε ιδιώτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
9. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμού ακτών μικρών νησιών με μηχανικά μέσα» σε ιδιώτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, στις Μικρές Κυκλάδες.
10. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαριότητας και συγκέντρωσης απορριμμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησιών-Σχοινούσας» σε ιδιώτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
11. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών».
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικών WC Xώρας Νάξου».
13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας».
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δημοτικών οδών».
15. Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης υπηρεσίας: «Αναγόμωση πυροσβεστήρων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
16. Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κυνιδάρου».
17. Έγκριση ή μη ανανέωσης συμβάσεων μισθώσεων ακινήτων στέγασης των γραφείων της Υπηρεσίας Δόμησης στη Δ.Κ. Νάξου.
18. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2019.

Ακόμα θα συζητηθούν:

19. Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικής Εταιρείας “Φώτης Κρεμμύδας – Φίλιππος Δωρής & Συνεργάτες” (υπ’ αριθμ. 83/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
20. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου Αγγελικής Καλία – Αντωνίου (υπ’ αριθμ. 82/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
21. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δράσης προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
22. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.
23. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Κ.Α του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018, για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
24. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Κ.Α του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.
25. Λήψη απόφασης περί διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλής ανείσπρακτων δημοτικών τελών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 50607917.
26. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προστίμου πολεοδομίας.
27. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
28. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Β΄δόση έτους 2019).
29. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε Επιτροπές Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής Έργων.

 

(Visited 549 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*