Η Attica Group κερδοφόρος πάλι

admin
06/03/2015 08:18
 
 
 

Μετά από πέντε συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις η Attica Group λειτουργός των Blue Star Ferries και Super Fast ferries επέστρεψε στην κερδοφορία. 

Χρειάστηκε σκληρή δουλειά υπομονή και μεγάλες περικοπές ακόμα και πώληση αγαπημένων στο επιβατηγό κοινό πλοών  αλλά το management του ομίλου κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Και όχι μόνον αυτό αλλά και να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια και να διεκδικεί τώρα την εξαγορά μεγάλης γαλλικής ακτοπλοϊκής.

Μετά απο μια παρατεταμένη κρίση που ταλαιπωρεί ακόμα τους ανταγωνιστές της, απόρροια αφενός της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που έπληξε την ελληνική οικονομία και αφετέρου της αύξησης τιμών των καυσίμων, η θυγατρική της MIG, προχώρησε σε αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας της διατηρώντας όμως παράλληλα το επίπεδο υπηρεσιών για το οποίο είναι γνωστά τα  Blue Star και Superfast.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην επάνοδο στην κερδοφορία είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών και η αποτελεσματική μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Στη μείωση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε η αποτελεσματική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο, καθώς και η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Αναλυτικά, τα κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 4,27 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 10,13 εκατ. το έτος 2013. παράλληλα, τα ετήσια αποτελέσματα του έτους 2014 παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις 266,66 εκατ. ευρώ (έναντι ευρώ 260,16 εκατ. το έτος 2013) και ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 42,35 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 27,15 εκατ. ευρώ το έτος 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 18,37 εκατ. ευρώ (κέρδη ευρώ 2,03 εκατ. το έτος 2013).

Στα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group περιλαμβάνονται έκτακτα κέρδη 4,0 εκατ. ευρώ από την πώληση του Blue Star Ithaki ενός ιδιαίτερα αγαπημένου  για τις Κυκλάδες και τους κατοίκους της πλοίου καθώς και μη επαναλαμβανόμενη ζημία 1,45 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγματική διαφορά που προέκυψε από την πλήρη εξόφληση αγοράς του πλοίου Blue Star Patmos σε δολάρια. Αντίστοιχα όμως, τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 περιλαμβάνουν κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές ευρώ 1,65 εκατ. O Όμιλος δραστηριοποιείται πλέον με δώδεκα πλοία.
 
Η βελτίωση των αποτελεσμάτων επετεύχθη σε ένα υφεσιακό οικονομικό περιβάλλον με συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας. Όμως η Attica τον Σεπτέμβριο ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τη δανείστριες τράπεζες για την πλήρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού καθώς και τη συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group για επένδυση ύψους ευρώ 75 εκατ., με την έκδοση ομολογιακών δανείων από τον Όμιλο Attica. Στις 31.12.2014, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε ευρώ 23,94 εκατ. Ο συνολικός δανεισμός στη χρήση ανέρχεται σε ευρώ 282,16 εκατ. από τα οποία 270,80 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και 11,36 εκατ. βραχυπρόθεσμες. Το 2013 ο συνολικός δανεισμός ανέρχονταν στα Ευρώ 289,94 εκατ. και το μεγαλύτερο μέρος του αποτελούσε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2014 σε ευρώ 339,82 εκατ. και αντιστοιχούν σε ευρώ 1,77 ανά μετοχή της εταιρίας. Η αξία του στόλου της (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία) αγγίζει τα 600 εκατ.  
 
Ιδιαίτερα υποστηρικτική των επιδόσεων της αποδεικνύεται και η συνεργασία με την ANEK. Μάλιστα από το Νοέμβριο η Attica διεύρυνε τη συνεργασία της αυτή στα πλαίσια της κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ ΑΕ – Superfast Endeka (Hellas) INC & ΣΙΑ» για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιριών στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής καθώς και στις γραμμές της Κρήτης. Κατά το 2014 η Attica διακίνησε συνολικά 4,13 εκατ. επιβάτες, έναντι 3,76 εκατ. το 2013, 537,65 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 503,42 χιλ. και 263,96 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 258,82 χιλ.
 
H πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου Blue Star Ithaki που αποτέλεσε συναισθηματικά φορτισμένη για πολλούς στις Κυκλάδες εξέλιξη, έγινε  στην κυβέρνηση του Καναδά, έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 31,2 εκατ. καταβληθέντος τοις μετρητοίς. Το καθαρό κέρδος για τον όμιλο ήταν 4 εκατ. και συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα του 2014. Οι δρομολογιακές υποχρεώσεις του Ithaki έχουν ήδη καλυφθεί με μεταδρομολογήσεις άλλων νεώτερων και μεγαλύτερων πλοίων του ομίλου.
               
Το management επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και την ανάπτυξη νέων γραμμών. Μεταξύ αυτών είναι και η επέκταση του ομίλου στην δυτική Μεσόγειο. Έτσι η Attica Group έχει μπει στο  short list των υποψηφίων αγοραστών του εκκαθαριστή της γαλλικής ακτοπλοϊκής Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNCM). Η γαλλική ακτοπλοϊκή έχει βγει στο σφυρί λόγω χρεών και αποτελεί όπως φαίνεται ιδανικό στόχο εξαιτίας της εσωτερικής της αξίας που προκύπτει από το στόλο των 7 καραβιών της. Η πρόταση της Attica, σύμφωνα με πληροφορίες από την Γαλλία, είναι η μεγαλύτερη και ανέρχεται  στα 20 εκατομμύρια ευρώ και διατήρηση της απασχόλησης 800 εργαζόμενων.

Η Nationale Maritime Corse Méditerranée βαρύνεται με απόφαση της ευρωπαϊκής επιτροπής ανταγωνισμού για επιστροφή παράνομων κρατικών επιδοτήσεων ύψους 440 εκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να διαγραφεί εφόσον η εταιρεία πουληθεί. Το ζήτημα όμως, που οδήγησε άλλωστε την Société Nationale Maritime Corse Méditerranée στην χρεοκοπία, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει πλήρως.


Πηγή:www.capital.gr

(Visited 28 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*