Απάντηση της «Κίνησης για την Προστασία των Νησίδων του Αιγαίου» στον Δήμαρχο Λέρου Μιχάλη Κόλια

Γκαλαπάγκος της Μεσογείου
Newsroom
28/02/2021 12:41
 
 
 

 

Απαντήσεις στα όσα δήλωσε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλιας και αφορούν την κατοίκηση στα νησιά Κίναρος και Λέβιθα, δίνει η «Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων του Αιγαίου».

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κίνηση, δίνει (μία προς μία) τις εξής απαντήσεις:

Σε πρόσφατο άρθρο της κ. Τάνιας Γεωργιοπούλου στην εφημερίδα «Καθημερινή» (10/2/2021) με αντικείμενο την ανοιχτή επιστολή της Κίνησής μας προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η οποία αφορούσε την κατοίκηση στα νησιά Κίναρος και Λέβιθα, ισχυριστήκατε τα παρακάτω, όπως αναγράφονται στο δημοσίευμα (παραθέτουμε τα σημεία με αρίθμηση και απαντάμε ένα προς ένα):

1) Ο δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλλιας, ωστόσο, επισημαίνει ότι οι ανεμογεννήτριες (στο εξής Α/Γ) που πρόκειται να εγκατασταθούν δεν έχουν καμία σχέση με το σημείο όπου κατοικούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.

Απάντηση: Αυτή η φράση περιέχει ένα ψέμα και μία αυτοδιάψευση. Το ψέμα είναι ότι οι Α/Γ δεν έχουν σχέση με το σημείο που κατοικούν. Μια απλή ματιά στα τοπογραφικά διαγράμματα της ίδιας της εταιρείας «Κυκλαδικά Μελτέμια» αρκεί όμως για να αποδειχθεί ότι και τα δύο νησιά είναι κυριολεκτικά «γαζωμένα» με Α/Γ των 6 MW, ύψους 198,5 μ. και πλατεία 5,5 στρ. η κάθε μία (30 στα Λέβιθα και 10 στο Κίναρος). Επιπλέον, στις δύο νησίδες θα γίνει διάνοιξη δρόμων συνολικού μήκους 30 χλμ. και αρκετού πλάτους ώστε να διασταυρώνονται δύο γρήγορα κινούμενα φορτηγά, ενώ προβλέπεται και πλήθος συνοδών εγκαταστάσεων, όπως εργοτάξια, χώροι απόθεσης Α/Γ, χώροι απόθεσης υλικών, χώροι απόθεσης αδρανών, χώροι ενδιαίτησης προσωπικού, δεξαμενές καυσίμων και ΗΖ, δεξαμενές νερού κ.α. εκεί που είναι τα σπίτια και η καλλιεργήσιμη έκταση των κατοίκων, εκτοπίζοντάς τους οριστικά από τον τόπο τους. Η αυτοδιάψευση: Σε ποιους κατοίκους αναφέρεστε εφόσον επιχειρείτε να νοικιάσετε το Κίναρος και τα Λέβιθα ως «ακατοίκητα»;

2) Όσον αφορά τη φέρουσα ικανότητα των νησιών, (ο Δήμαρχος Λέρου) διευκρινίζει ότι είναι θέμα στο οποίο πρέπει να απαντήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Απάντηση: Από τις άδειες της ΡΑΕ προκύπτει ότι η φέρουσα ικανότητα των νησιών είναι συνάρτηση του εάν κατοικούνται ή όχι και εσείς στα έγγραφά σας, όπως σε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας, τα χαρακτηρίζετε ως «ακατοίκητα». Μήπως πρέπει να ενημερώσετε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που επισκέφτηκε την κ. Ειρήνη Κατσοτούρχη στο Κίναρος πρόσφατα, ότι είναι «ακατοίκητα»;

3) «Καλώς κάναμε τότε, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά. Αν θέλουμε να δούμε ζωή σε αυτά τα νησιά και όχι να τα αφήνουμε να ρημάξουν…»

Απάντηση: Τα δύο νησιά ανήκουν στον πυρήνα του πανευρωπαϊκού δικτύου για την προστασία της βιοποικιλότητας “Natura 2000”. Δηλαδή, όχι μόνο δεν «ρημάζουν», αλλά έχουν την ιδανική χρήση που τους έδωσε η ίδια η Φύση και παρέχουν πολύτιμες οικοσυστημικές υπηρεσίες στον άνθρωπο. Οι ήπιες δραστηριότητες της οικογένειας Κατσοτούρχη στο Κίναρος και της οικογένειας Καμπόσου στα Λέβιθα είναι οι μόνες συμβατές. Το «ρημαδιό» θα το προκαλέσει το έργο που επιδιώκει ο Δήμος Λέρου να προχωρήσει, για το οποίο η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ έχει αποφανθεί ότι θα «αλλοιώσει οριστικά και μη αναστρέψιμα το αδιατάρακτο των νησίδων, καταστρέφοντας αμετάκλητα τα προστατευόμενα οικοσυστήματα», ενώ ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων έχει χαρακτηρίσει “πραγματική ιεροσυλία, για ενέργεια που υποθηκεύει την αξία της χώρας μας για την φυσική κληρονομιά ολόκληρης της Ευρώπης και που προφανώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι συμβατή με την ύπαρξη του δικτύου Natura 2000”, ενώ σημειώνει ότι είναι «μοναδικό πανευρωπαϊκά ένα αναπτυξιακό έργο να αντιστρατεύεται τόσο εμφατικά την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της φύσης». Άλλωστε εσείς δεν συνυπογράψετε την κοινή επιστολή των Δημάρχων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τον Μάϊο του 2020, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- ότι «η επικείμενη ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αιολικών πάρκων απειλεί τα νησιά με περιβαλλοντική, τουριστική και οικονομική καταστροφή, που θα σημαίνει δυστυχώς μείωση και κατακρήμνιση της οικονομικής τους ανάπτυξης που θα συμπαρασύρει και την οικονομία της χώρας»;


Διαβάστε επίσης: Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση: Οι Νησίδες του Αιγαίου εκπέμπουν SOS: Οάσεις ζωής ή βιομηχανική ζώνη;


4) Ο Δήμαρχος Λέρου υπεραμύνεται της απόφασης του δήμου το 2012 να μισθώσει την έκταση στην εταιρεία «Κυκλαδικά Μελτέμια» για την επένδυση, από την οποία ο Δήμος Λέρου θα «εισπράττει» ποσοστό 2,6% της παραγωγής αιολικής ενέργειας.

Καταρχάς θα έπρεπε να γνωρίζετε λόγω της θέσεώς σας ότι όλες οι δικαιοπραξίες στα εν λόγω νησιά, αλλά και τα υπόλοιπα του έργου, είναι άκυρες χωρίς την έγκριση του ΥΠΕΘΑ για λόγους Εθνικής Ασφάλειας. Παρότι δεν υπάρχει κανένα τίμημα που να δικαιολογεί την ολοσχερή καταστροφή αυτών των πολύτιμων οικοσυστημάτων, ακόμα και από καθαρά οικονομική σκοπιά να το εξετάσουμε, δεν θα έπρεπε να υπεραμύνεστε αποφάσεων και συμφωνιών αποικιοκρατικού χαρακτήρα. Π.χ. στις ΗΠΑ, όταν ένας επενδυτής προτείνει σε έναν αγρότη να νοικιάσει το χωράφι του για εγκατάσταση Α/Γ, μία μέση τιμή μίσθωσης είναι 8.000$ ανά MW τον χρόνο (περίπου 6.600€/MW ανά έτος). Εσείς συναινέσατε στη μίσθωση των εκτάσεων στην εταιρεία «Κυκλαδικά Μελτέμια» με 6.000€/έτος κατά τη φάση της κατασκευής και 66.000€ κατά τη φάση λειτουργίας, όχι όμως για ένα (1) MW, αλλά για συνολικά 260 MW! Όσο για αυτό το αμφίβολο στην πράξη 2,6% απαντάμε τα εξής: Μόνο το 2018 οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις για την άμεση (και έμμεση) χρηματοδότηση των ΑΠΕ στη χώρα μας ανήλθαν στο ποσό των 2.806.210.324,40€. Το ποσό αυτό ενσωματώνεται στο κόστος του ρεύματος και μετακυλίεται σε μεγάλο βαθμό στον τελικό καταναλωτή κρυφίως (εκτός από τα 631 εκατ. ευρώ του ΕΤΜΕΑΡ που αναγράφονται στον λογαριασμό ρεύματος). Η γενική αύξηση του ρεύματος λόγω της υπέρμετρης επιδότησης των ΑΠΕ από τον Έλληνα καταναλωτή έχει λοιπόν εξανεμίσει ήδη το όποιο 1% κατευθύνεται στους δημότες σας.

5) «Κάποιοι προσπαθούν να επωφεληθούν της κατάστασης», προσθέτει. «Ο κ. Καμπόσος διεκδικεί την κυριότητα της νήσου Λέβιθα, αλλά, σύμφωνα με δικαστική απόφαση προ εξαμήνου, το νησί ανήκει στον Δήμο Λέρου».

Απάντηση: Τα Λέβιθα δεν τα διεκδικεί ο κ. Καμπόσος, αλλά η Ιερά Mονή Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου, η οποία έχει υποβάλει έφεση στην παραπάνω απόφαση. Αν λοιπόν υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να «επωφεληθούν της κατάστασης», δεν είναι οι οικογένειες Καμπόσου ή Κατσοτούρχη που απλώς θέλουν να συνεχίσουν να είναι μικροκαλλιεργητές στον τόπο τους, αλλά η «Κυκλαδικά Μελτέμια» που αιτείται τη χρηματοδότηση του έργου της (το οποίο κοστολογεί 1,5 δις ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταστρέψει ολοσχερώς τον πυρήνα προστατευόμενων περιοχών του πανευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, και αυτοί που προσπαθούν να νοικιάσουν με άκυρες συμβάσεις μίσθωσης τα νησιά Κίναρος, Λιάδι, Πλάκα και Γλάρο, χωρίς να τους έχουν παραδοθεί ιδιοκτησιακά με βάση τον ν. 3800/1957, λόγω της προγενέστερης υπαγωγής των νησιών αυτών στις Κυκλάδες.

Είναι αυτονόητο ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προστατέψουμε τις απειλούμενες νησίδες του Δήμου Λέρου και τους μόνιμους κατοίκους τους.

Δείτε το σχετικό άρθρο της «Καθημερινής»: ΕΔΩ

(Visited 147 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*