Κατάθεση τροπολογίας ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε προσωπικό ΕΣΥ, εκπαιδευτικούς και καθαριότητας ΟΤΑ

nosokomeio diadromos
Newsroom
18/12/2022 01:30
 
 
 

 

Κατατέθηκε τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό του ΕΣΥ, στους εκπαιδευτικούς του δημοσίου και στο προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η τεράστια υγειονομική και ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε η πανδημία της ασθένειας COVID-19, δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες για τον χώρο παροχής των ζωτικών δημόσιων υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, παιδείας και καθαριότητας. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπήθηκε από την κυβέρνηση, κατά την περίοδο της πανδημίας δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στις υποχρεώσεις που επιβάλει το Σύνταγμα για την καθολική και ισότιμη κάλυψη των αναγκών των πολιτών στους ανωτέρω τομείς.

Ειδικότερα παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε αρκετό χρονικό διάστημα από την έναρξη της προαναφερόμενης υγειονομικής κρίσης τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, δεν ενισχύθηκε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αλλά ούτε και οι τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης και του προσωπικού καθαριότητας με τους αναγκαίους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς), δεν προετοιμάστηκαν ούτε στελεχώθηκαν κατάλληλα οι δημόσιες δομές και δεν ενισχύθηκε το υπάρχον προσωπικό με αντίστοιχες παροχές που θα διασφάλιζαν την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι μη προγραμματισμένοι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο κοινωνικό σύνολο, η εκθετική αύξηση εισαγωγών στα νοσοκομεία και διασωληνωμένων ασθενών, η εισαγωγή μορφών τηλεκπαίδευσης χωρίς επαρκή υλικοτεχνική υποστήριξη στην εκπαιδευτική κοινότητα σε συνδυασμό με την πλήρη ανεπάρκεια υποδομών στην διαχείριση υγειονομικών ή μη αποβλήτων, οδήγησε σε ακραίες συνθήκες άσκησης του έργου των εκπαιδευτικών και του προσωπικού του ΕΣΥ καθώς και των υπηρεσιών καθαριότητας των ΟΤΑ.

Το ανωτέρω προσωπικό αναγκάστηκε να αναπληρώσει τις ελλείψεις και σοβαρές ανεπάρκειες του συστήματος καταβάλοντας μεγάλη προσπάθεια στο επίπεδο της προσωπικής εργασίας, ορισμένες φορές δε εξαναγκάστηκε να εργάζεται σε εξοντωτικά ωράρια κάτω από ακραίες συνθήκες.

Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη διάταξη της παρ.1 εισάγεται ειδική και εξαιρετική ρύθμιση για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προσωπικού των δημόσιων δομών υγείας, παιδείας και καθαριότητας των ΟΤΑ, που κυρίως επηρεάστηκαν κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, ως αντιστάθμισμα στην αυξημένη υπηρεσιακή και εργασιακή τους απασχόληση, όπως αντίστοιχα αναγνωρίστηκε και στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν.5003/2022 (Α’230). Κατά την παρ.2 ορίζονται οι αναλογικοί όροι του υπολογισμού της συγκεκριμένης μισθολογικής παροχής. Κατά την παρ.3, καθορίζονται οι περιορισμοί για την παροχή αυτή αναλόγως προς την υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Κατά την παρ.4, ορίζονται οι δημοσιονομικοί όροι της συγκεκριμένης παροχής, η οποία ως ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 156 του ν.4472/2017 (Α’ 74).

(Visited 20 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.