Ετικέτα: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. Λεονταρίτης για τις ΕΠΜ περιοχών Natura 2000: «Να δοθεί παράταση σε μια διαβούλευση “που δεν ξεκίνησε ποτέ”»

  Να δοθεί παράταση στη διαβούλευση του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για