Ετικέτα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε νησιωτικές περιοχές στους τομείς κατάρτισης και δια βίου μάθησης

  Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), την κεντρική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ολιστική βελτίωση των υπηρεσιών

Επιμελητήριο Κυκλάδων: Υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και κατάρτισης σε 800 εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα

Την ένταξη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων