Ετικέτα: Open Mall

Τροποποιήσεις στο έργο του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Σύρου» ώστε να «προλάβει» την τρέχουσα προγραμματική περίοδο

  Την τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037532 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Δημιουργία Open Mall στη Σύρο

  Τη χρηματοδότηση ύψους 1.340.940,19€ του έργου «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Mall) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίας 2014-2020» ενέκρινε