Συντάκτης: Άκης Αξαόπουλος

Πάσχα στον Καλόξυλο

  Μαρία Καλτσά, Φιλόλογος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Λαογραφίας Χτες και σήμερα Στον Καλόξυλο, το μικρό γραφικό χωριό της Τραγαίας, ο