Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπάλληλο καθαριότητας για τις ανάγκες της ΚΛΙΜΑΚΑ στη Νάξο

Newsroom
21/07/2022 12:10
 
 
 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΥΕ υπάλληλο καθαριότητας μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων, στη Νάξο

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο του έργου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων, που λειτουργεί από το φορέα με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

1 άτομο μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της μονάδας στη Νάξο.

Απαραίτητα προσόντα:

• Τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οργανωτικές ικανότητες σε θέματα που σχετίζονται με την καθαριότητα, συνέπεια, προθυμία.
• Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας θα ληφθεί υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να καταθέσουν:

• Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
• Σύντομη επιστολή-δήλωση ενδιαφέροντος

Επισημαίνεται, ότι η αμοιβή της απασχόλησης προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Νόμου 4354/2015 και το σχετικά οριζόμενο πλαίσιο από το εποπτεύον Υπουργείο Υγείας.

Στην επιλογή, θα ακολουθηθεί η διαδικασία:

α. της προεπιλογής των αιτήσεων, με βάση τα κριτήρια των απαραίτητων προσόντων και
β. των συνεντεύξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν, να καταθέτουν (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την ένδειξη «Για τη Θέση ΥΕ Υπαλλήλου Καθαριότητας στη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων στη Νάξο», το αργότερο έως τις 31/07/2022:

στο e-mail: kinitimonada@klimaka.org.gr, στο fax: 2285026983 ή στη διεύθυνση: Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων ΚΛΙΜΑΚΑ- Οδός Δανακού, Χώρα Νάξου, ΤΚ. 84300.

Πληροφορίες: τηλ. 2285026982 και 2103417162.

(Visited 104 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.