Μέτρα στήριξης των αλιέων λόγω της επιδημικής έκρηξης του κορωνοϊού

psaras
Newsroom
24/09/2020 14:34
 
 
 

Στη λήψη μέτρων στήριξης των αλιέων, οι οποίοι θα αναγκασθούν να μείνουν χωρίς εργασία εξαιτίας του κορωνοϊού, προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω της προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, προς ενημέρωση των αλιέων που πλήττονται από την απαγόρευση δραστηριότητας, η Διεύθυνση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλουν ώστε να αποζημιωθούν:

Εκδόθηκε Πρόσκληση με Κωδ. ΑΡ.33.1/αριθ. 1990/23-9-2020(ΑΔΑ: 64ΜΩ4653ΠΓ-2AY) για την υποβολή αιτήσεων ένταξης – χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του παραπάνω μέτρου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη Θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr από τις 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00. Συμπληρώνεται το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, δηλώνεται το χρονικό διάστημα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης — ΕΓIΑΛΘ θα αποστέλλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (τηλ: 213-1501151, 213-1501186, 213-1501184), στη Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ: 22413-64881, 22413-64882, 22413-64884) και στο Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ: 22430 59419, 22430 59418).

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Περιφέρειας, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έλαβαν υπόψη τις παρεμβάσεις και εισηγήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Φιλήμονα Ζαννετίδη.

(Visited 93 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.