Καθορισμός θέσεων απασχόλησης για πολίτες τρίτων χωρών

admin
30/01/2015 19:44
 
 
 

Την ενημέρωση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με θέμα τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για απασχόληση εποχιακή ή εξαρτημένη, ή για απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης πολιτών που προέρχονται από τρίτες χώρες, προώθησε το Επιμελητήριο Κυκλάδων προς τα μέλη του.

 Προθεσμία αποστολής αιτημάτων έως τις 3 Φεβρουαρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κα Μαρία Ζωίδου, τηλ 22810 83659, 88422, e-mail: dakdbmpak@1730.syzefxis.gov.gr).

(Visited 11 times, 1 visits today)
Latest Post
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.