Καθορισμός θέσεων απασχόλησης για πολίτες τρίτων χωρών

admin
30/01/2015 7:44
  •  
  •  
  •  

Την ενημέρωση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με θέμα τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για απασχόληση εποχιακή ή εξαρτημένη, ή για απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης πολιτών που προέρχονται από τρίτες χώρες, προώθησε το Επιμελητήριο Κυκλάδων προς τα μέλη του.

 Προθεσμία αποστολής αιτημάτων έως τις 3 Φεβρουαρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κα Μαρία Ζωίδου, τηλ 22810 83659, 88422, e-mail: dakdbmpak@1730.syzefxis.gov.gr).

(Visited 9 times, 1 visits today)