Στο νέο ΕΣΠΑ σημαντικά έργα ύδρευσης σε Πάρο και Σαντορίνη

espa 2014 2020
admin
05/10/2016 22:57
 
 
 

Τέσσερα σημαντικά έργα ύδρευσης (δύο στην Πάρο και δύο στη Σαντορίνη) εντάχθηκαν στην χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Νοτίου Αιγαίου – ΕΣΠΑ 2014-2020, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων.
Πρόκειται για τα έργα «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά Δήμου Πάρου» (επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.669.193,55 ευρώ), «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου» (επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 705.645,17 ευρώ), «Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας» (επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 466.000 ευρώ) και «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας» (επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 425.000 ευρώ).
Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα έργα της Πάρου
Το έργο «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά Δήμου Πάρου» αφορά στην αντικατάσταση του υπάρχοντος κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από την δεξαμενή στη θέση Αγία Υπακοή, στον Κώστο, έως την δεξαμενή στη θέση Άγιοι Ανάργυροι, στην Παροικιά της Πάρου, με αγωγούς συνολικού μήκους 7.500 μέτρων.
Περιλαμβάνει, επίσης, εργασίες αρχαιολογικής παρακολούθησης των εκσκαφικών εργασιών για την διέλευση του αγωγού, πλησίον της αρχαίας πόλης της Παροικιάς.
Με την αντικατάσταση του δικτύου, θα βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η εξυπηρέτηση των κατοίκων των παραπάνω περιοχών της Πάρου και θα εξοικονομηθεί μεγάλη ποσότητα ύδατος, καθώς ο υφιστάμενος αγωγός έχει μεγάλες απώλειες λόγω παλαιότητας και συχνών βλαβών.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 12/5/2017.
Το έργο «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου» αφορά στην κατασκευή συνοδών έργων, απαραίτητων για την λειτουργία των δύο ήδη εγκατεστημένων φορητών μονάδων αφαλάτωσης στη θέση «Πέπονας», στην Παροικιά της Πάρου.
Τα συνοδά έργα που θα κατασκευαστούν είναι:
*Αγωγός διάθεσης άλμης που θα μεταφέρει την παραγόμενη άλμη στη θάλασσα
*Αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού, καταθλιπτικός, που θα μεταφέρει το παραγόμενο καθαρό νερό στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης
*Αντλιοστάσια (καθαρού νερού, θαλασσινού νερού και άλμης), φρεάτια και όλες τις ηλεκτρολογικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης
*Εγκατάσταση ηλεκτρικού σταθμού
*Περιμετρική δενδροφύτευση – περίφραξη
*Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ και δίκτυα ΟΚΩ για την ηλεκτροδότηση των μονάδων αφαλάτωσης
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 28/02/2017.

Τα έργα της Σαντορίνης
Αντικείμενο του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας» αποτελεί η υδροδότηση του οικισμού Βουρβούλου με αφαλατωμένο πόσιμο νερό από την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του Ημεροβιγλίου.
Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν βαρυτικά δίκτυα ύδρευσης, που ξεκινούν από τις υφιστάμενες δεξαμενές και παροχετεύουν την ευρύτερη περιοχή, την οποία χωρίζουν σε ζώνες υδροδότησης. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων δεξαμενών – βανοστασίων ύδρευσης, χωρητικότητας 42m³ και 57m³, κοντά στις υφιστάμενες δεξαμενές, ένα αντλιοστάσιο ύδρευσης, καθώς και η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Θήρας.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/03/2017.
Το έργο «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας» αφορά στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 3.685 μέτρων, που ξεκινά από τη θέση της υφιστάμενης δεξαμενής του οικισμού Πύργου και ακολουθώντας την επαρχιακή οδό, κινείται προς τον οικισμό Μεγαλοχωρίου, καταλήγοντας στην υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του Μεγαλοχωρίου.
Προβλέπεται, επίσης, η κατασκευή νέας βοηθητικής δεξαμενής 105m³ στον περιβάλλοντα χώρο της δεξαμενής Πύργου. Από τη νέα δεξαμενή θα ξεκινά το υπό μελέτη εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης, προς τον οικισμό Μεγαλοχωρίου.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/03/2017.

(Visited 19 times, 1 visits today)