Προϋποθέσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων δήμου Σύρου-Ερμούπολης

admin
20/05/2015 12:27
  •  
  •  
  •  

Τις προϋποθέσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρόμων, γηπέδων) και δημοτικών εγκαταστάσεων ανακοίνωσε ο δήμος Σύρου-Ερμούπολης.

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 40/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου και στο πλαίσιο της εύρυθμης και αποδοτικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της λήψης εμπεριστατωμένων και έγκυρων αποφάσεων από τα αρμόδια συλλογικά όργανα,  οι αιτήσεις που καταθέτουν οι Σύλλογοι, τα Σωματεία, Ιδρύματα, Σχολικές Μονάδες κ.α. προς τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης θα πρέπει:

1ον Να περιλαμβάνουν τις υπογραφές του Προέδρου, Γραμματέα και σφραγίδα του Συλλόγου/Σωματείου/Ιδρύματος, συνοδευόμενη από την σχετική απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή Επιτροπής. Αν πρόκειται για μαθητές ή φοιτητές Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, αίτηση  του Δ/ντή αυτού, συνοδευόμενη από σφραγίδα του Ιδρύματος.

2ον Να υποβάλλονται εντός χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 20 ημερών πριν από την ημερομηνία διενέργειας της εκδήλωσης/δραστηριότητας

Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ανωτέρω διαδικασίας ορίζεται η 2α Ιουνίου 2015.

(φωτό: wondergreece.gr)

 

(Visited 9 times, 1 visits today)