Διανομή καρτών για τα οχήματα μονίμων κατοίκων της Ερμούπολης

admin
26/05/2015 7:16
  •  
  •  
  •  

Να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εφοδιασθούν με κάρτα επιτρεπόμενης στάθμευσης εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (όπως αυτή ορίσθηκε με την απόφαση 345/2011 του Δ.Σ.) για ένα όχημα ανά κατοικία καλεί τους πολίτες που έχουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους εντός αυτής της περιοχής ο δήμος Σύρου – Ερμούπολης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν έως την 10 Ιουνίου στα γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιων & Υπηρεσιών Δόμησης – περιοχή  Νησάκι, είναι:

 *Το τελευταίο Ε1 της φορολογικής δήλωσης (αντίγραφο) με σβησμένα τα ποσά του εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή

*Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία σε περίπτωση ενοικίασης (αντίγραφο)

*Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (αντίγραφο)

*Φωτοτυπία του τελευταίου εξοφλημένου τιμολογίου της ύδρευσης – αποχέτευσης (ΔΕΥΑΕ) της κατοικίας

*Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (αντίγραφο)

*Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι, ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής εφαρμογής του συστήματος, το όχημα για το οποίο ζητείται η κάρτα μόνιμου κατοίκου είναι το μόνο που θα εφοδιασθεί με αυτήν και ότι δεν έχει ζητηθεί κάρτα μόνιμου κατοίκου για δεύτερο όχημα που αντιστοιχεί στην ίδια κατοικία ούτε από τον ίδιο ούτε από άλλο άτομο που διαμένει στην ίδια κατοικία Υπεύθυνη δήλωση περί μόνιμης κατοικίας

Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις περί φιλοξενίας ή προσωρινής κατοικίας ή ακόμα και μόνιμης κατοικίας, αν δεν προκύπτει η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου από τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Ο Δήμος επιφυλάσσεται για οποιονδήποτε επιτόπιο ή άλλο έλεγχο, καθώς και την αναζήτηση από τον ενδιαφερόμενο κάθε επιπλέον στοιχείου που θα αποδεικνύει την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου.

H χορήγηση του σήματος θα γίνει έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία.

 

(Visited 16 times, 1 visits today)