400.000 ευρώ για την κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Αρκεσίνη Αμοργού

Άκης Αξαόπουλος
24/09/2019 10:46
 
 
 

 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» (στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020) εντάχθηκε το σημαντικό έργο της νέας δεξαμενής ύδρευσης στην Αρκεσίνη της Αμοργού, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου.

Το έργο «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού», συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή υπέργειας δεξαμενής 1000κ.μ., η οποία θα συνδέεται με την υφιστάμενη γεώτρηση, το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και τη δεξαμενή Κολοφάνας και με την υφιστάμενη δεξαμενή Αρκεσίνης, με δυνατότητα επιλογής της υδροδότησης του δικτύου είτε από τη νέα δεξαμενή, είτε από την υφιστάμενη είτε και από τις δύο μαζί.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/07/2020 και λήξης η 31/12/2021.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 400.000 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.

(Visited 46 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.