Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και δήμου Άνδρου για την αντιπλημμυρική προστασία του νησιού

admin
28/07/2015 10:40
 
 
 

Την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις 9 εκτεταμένες πυρκαγιές την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2014 περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Άνδρου, την οποία ενέκρινε ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο.

Την εισήγηση του θέματος έκανε ο έπαρχος Άνδρου Δημήτρης Λοτσάρης, ο οποίος ανέφερε ότι οι εργασίες θα αφορούν στον καθαρισμό ρεμάτων και χειμάρρων, στον καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων και εκβολών από φερτά υλικά και απορρίμματα και στη μεταφορά αυτών σε νόμιμο χώρο εναπόθεσης που θα υποδειχθεί από τον δήμο Άνδρου. Επίσης, θα γίνουν παρεμβάσεις πρόληψης καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα κι εργασίες αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη ΔΕ Άνδρου, ΔΕ Υδρούσας και ΔΕ Κορθίου.

Βάσει της προγραμματικής σύμβασης, η Περιφέρεια θα αναλάβει την χρηματοδότηση του έργου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 567) και ο Δήμος Άνδρου θα αναθέσει και θα υλοποιήσει το έργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση. Σε περίπτωση αύξησης του προϋπολογισμού του έργου, το πρόσθετο κόστος θα βαρύνει τον κύριο του έργου, ήτοι τον δήμο Άνδρου.

Ο έπαρχος Άνδρου κ. Λοτσάρης

 

Τι προβλέπει η προγραμματική σύμβαση

Συνοπτικά προβλέπονται:

*Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και χειμάρρων, καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων και εκβολών από φερτά υλικά και απορρίμματα και μεταφορά αυτών σε νόμιμο χώρο εναπόθεσης που θα υποδειχθεί από το Δήμο Άνδρου. Η εξυγίανση των ρεμάτων αφορά στην απομάκρυνση οργανικών υλικών, δηλαδή ξερής βλάστησης, κορμών και κλάδων που έχουν καταπέσει στη κοίτη ή στις όχθες των ρεμάτων, με σκοπό το καθαρισμό και την αποφυγή καταστροφών είτε από ενδεχόμενες πυρκαγιές κατά την καλοκαιρινή περίοδο, είτε πλημμυρικά φαινόμενα κατά την επερχόμενη περίοδο του χειμώνα. Δεν προβλέπεται καμία επέμβαση στα πρανή και στο βάθος των ρεμάτων.

Ειδικότερα προβλέπονται για την ευρύτερη περιοχή ΔΕ Άνδρου: Καθαρισμός ρεμάτων Βόρης Αποικίων (Πυθάρα Απατούρια) Παραπορτίου Νειμποργιού Βόρης, για την ευρύτερη περιοχή Υδρούσας: Καθαρισμοί ρεμάτων στη θέση «Παπαδάκη», «Γήπεδο» Στιβάρι, Αγία Μαρίνα, Ατένι, Άνω Γαυρίου, Κάτω Αγίου Πέτρου, για την ευρύτερη περιοχή Κορθίου: Καθαρισμοί ρεμάτων Μπαξέδες Καππαριανός Ποταμός, Γκαλαγκά, Αηδονιάτικος, Φουάση, Ρογιανός Ποταμός.

*Εργασίες καθαρισμού, όπως εκριζώσεις και εκθαμνώσεις ξερής βλάστησης, σπάρτων, θάμνων ανάντι και κατάντι του οδοστρώματος και στις ημιονικές οδούς (ιδιαίτερα στα σημεία που το ύψος των συγκεκριμένων φυτών είναι υψηλό), απομάκρυνση ξερών κλαδιών και χόρτων από τα χαντάκια και μεταφορά τους σε νόμιμο χώρο εναπόθεσης που θα υποδείξει ο Δήμος Άνδρου.

*Κλαδονομή ατόμων δασικής βλάστησης με απαιτούμενη επίβλεψη και αδειοδότηση από το Δασονομείο.

*Απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού για την αποφυγή δημιουργίας εστιών ανάφλεξης.

*Μεταφορά σε νόμιμο χώρο εναπόθεσης που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Άνδρου.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.