Επιμελητήριο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισηγητές εκπαίδευσης Τεχνικού Ασφαλείας

Newsroom
05/02/2021 12:04
 
 
 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που ασκεί με στόχο την επιμόρφωση εργοδοτών στα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και προκειμένου να εξασφαλίσει τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους για την υλοποίηση των επόμενων κύκλων εκπαίδευσης στα νησιά των Κυκλάδων, καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να ενταχθούν στο σχετικό μητρώο εισηγητών του Υπουργείου Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται από τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία* σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας:
α) τουλάχιστον 600 ωρών συνολικής απασχόλησης για 2 έτη (μπορούν να επιλεγούν τα δύο καλύτερα έτη) ή β) τουλάχιστον 1800 ωρών συνολικά για όλα τα έτη απασχόλησης τους.
*Για την προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστημών:
α) που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία,
β) που έχουν παρακολουθήσει έως 31‐12‐2013 πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.,
γ) που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών που εκτελέσθηκε μέχρι 31‐12‐2002 από:
-το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ή
-ΑΕΙ και ΤΕΙ ή
-το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΙΕΚΕΜ‐ΤΕΕ

3. Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ εφόσον κατέχει μια από τις καθοριζόμενες ειδικότητες με το άρθρο 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. με αποδεδειγμένη (σχετική βεβαίωση από το αντίστοιχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

4. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

5. Ιατροί με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.

Η εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας είναι διάρκειας 35 ωρών (7 ημέρες) και για τις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας είναι διάρκειας 10 ωρών (2 ημέρες).
Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στα νησιά των Κυκλάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 12 Μαρτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση portal@cycladescc.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του τμήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης κ. Παναγιώτη Θεοδωράκη στο τηλέφωνο 22810-82346 (εσωτ. 4).

(Visited 57 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*