Ρόδος: Προκηρύσσεται από την Περιφέρεια το έργο της επισκευής και συντήρησης κτιρίων της Αστυνομίας

Newsroom
30/12/2020 13:25
 
 
 

Το έργο συντήρησης και επισκευής των κτιρίων της Αστυνομίας Ρόδου προκηρύσσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, την οποία υπέγραψε χθες 29 Δεκεμβρίου 2020.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίων Αστυνομίας Ρόδου».

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης, οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές των κτιρίων της Αστυνομίας Ρόδου, καθώς και στην ασφαλτόστρωση του περιβάλλοντα χώρου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 495.000€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υλοποίηση του οποίου έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

(φωτό: dimokratiki.gr)

(Visited 36 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.