Απόφαση Λιανού: Ποιος παίρνει τη θέση του Μανώλη Πολυκρέτη στην Οικονομική επιτροπή

Newsroom
30/08/2022 13:21
 
 
 

 

Αμέσως μετά την παραίτηση Πολυκρέτη από την παράταξη του δημάρχου Δημήτρη Λιανού ξεκινούν οι αντικαταστάσεις στις θέσεις που κατείχε ο ανεξάρτητος πλέον δημοτικός σύμβουλος Μανώλης Πολυκρέτης.

Το ξεκίνημα γίνεται με την Οικονομική Επιτροπή του δήμου όπου ο κ. Πολυκρέτης ήταν τακτικό μέλος και με απόφαση του δημάρχου και προέδρου της επιτροπής Δημήτρη Λιανού τον αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος Νίκος Βαθρακοκοίλης ο οποίος πλέον αποτελεί τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα η απόφαση του Δημήτρη Λιανού μεταξύ άλλων αναφέρει:

«ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αποφασίζει

Διαπιστώνει ότι τη θέση του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πολυκρέτη Εμμανουήλ καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος που προέρχεται από την παράταξη «Ενωμένοι Μπορούμε», Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, ο οποίος καθίσταται Τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα να γνωστοποιηθεί στο νέο τακτικό μέλος κ. Βαθρακοκοίλη Νικόλαο, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου».

Ωστόσο ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσει η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η πρώτη μετά από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

(Visited 1.294 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.