ΚΕΔΑΣΥ Νάξου: Πρόγραμμα δωρεάν λογοθεραπευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών

Newsroom
31/10/2022 14:54
 
 
 

 

Πρόγραμμα δωρεάν λογοθεραπευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων της Νάξου πρόκειται να υλοποιηθεί και κατά το τρέχον σχολικό έτος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Νάξου

Το λογοθεραπευτικό έργο θα υλοποιείται σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου στη Χώρα Νάξου, η οποία παραχωρείται για τον σκοπό αυτό από την οικεία Σχολική Επιτροπή, μετά και τη θετική ανταπόκριση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου. Οι λογοθεραπείες θα ξεκινούν μετά τη λήξη του πρωινού κύκλου μαθημάτων του σχολείου (στις 13:25). Μετά την επικείμενη μετεγκατάσταση του ΚΕΔΑΣΥ σε νέο κτήριο (αναμένεται μετά τα Χριστούγεννα), το λογοθεραπευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί στον χώρο του ΚΕΔΑΣΥ.

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηριχθούν θεραπευτικά μέχρι έξι (6) μαθητές/τριες με δυσκολίες στον λόγο, για τους οποίους είναι για αντικειμενικούς λόγους αδύνατη η παροχή λογοθεραπειών από τον ΕΟΠΥΥ. Για τις περιπτώσεις που είναι δυνατή η κάλυψη της σχετικής
δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ, οι γονείς θα καθοδηγηθούν για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Για την ένταξη των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα λογοθεραπειών θα ληφθούν υπόψη:
(α) η σχετική πρόταση γνωμάτευσης Αναπτυξιολόγου ή Παιδοψυχιάτρου ή αξιολογικής έκθεσης–γνωμάτευσης ΚΕΔΑΣΥ / ΚΕΣΥ,

(β) η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρόσφατο εκκαθαριστικό (ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ) της οικογένειας σε συνδυασμό με τον αριθμό των μελών της οικογένειας,

(γ) η ηλικία του/της μαθητή/τριας, με προτεραιότητα στις μικρότερες ηλικίες,

(δ) η αδυναμία παροχής των λογοθεραπειών από τον ΕΟΠΥΥ.

Προσκαλούνται οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Νάξου που ενδιαφέρονται για λογοθεραπευτική υποστήριξη των παιδιών τους να υποβάλουν αίτηση στο ΚΕΔΑΣΥ ψηφιακά εδώ μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2022.

(Visited 102 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.