Νάξος: Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Newsroom
09/03/2023 21:50
 
 
 

 

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 στις 19:00.

Η συνεδρίαση, σύμφωνα με την πρόσκληση θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ΔΛΤ Νάξου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Ηρακλειάς».

2. Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επέκταση Τμήματος Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης στην περιοχή Χαροκόπου της Κοινότητας Κουφονησίων».

3. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις εντός οικισμού “ΣΤΑΥΡΟΥ” Κοινότητας Δονούσας».

4. Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποθήκες αντλιοστασίων ύδρευσης».

5. Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για την κατασκευή παιδικών χαρών».

6. Έγκριση 22ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
( Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών 2020».

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο αποχέτευσης στην Κοινότητα Κορωνίδας».

8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποθήκες αντλιοστασίων ύδρευσης».

9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση Ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

10. Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας».

11. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου οικον. έτους 2022.

12. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Τράπεζα Eurobank.

13. Kλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Τράπεζα Πειραιώς.

14. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

15. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής προστίμου πολεοδομίας από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.

16. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Α΄δόση έτους 2023).

17. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2023 της επιχείρησης.

18. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023, της επιχείρησης.

19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, του νομικού προσώπου.

20. Έγκριση κοπής και απομάκρυνσης δέντρου στη Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

21. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Νάξου για την πραγματοποίηση του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» σπουδαστών της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς».

22. Έγκριση διαγραφής πέντε (5) νηπίων (φιλοξενούμενων με voucher) από τον 2ο Παιδικό Σταθμό και κάλυψη των αντίστοιχων κενών θέσεων από τον Πίνακα Επιλαχόντων VOUCHER και Πίνακα Εκπρόθεσμων VOUCHER, καθώς και κάλυψης μίας (1) θέσης «τροφείων» από τον Πίνακα Επιλαχόντων Τροφείων λόγω μετακίνησης φιλοξενουμένου νηπίου από θέση «τροφείων» σε θέση voucher.

(Visited 295 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.