Νάξος και Μικρές Κυκλάδες: Ποιοι εκλέγονται πρόεδροι στις κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων – Σταυροδοσία

πρόεδροι στις κοινότητες
Newsroom
11/06/2019 01:28
 
 
 

 

Ποιοι εκλέγονται πρόεδροι στις κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων – Πόσους σταυρούς προτίμησης έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι – Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των Προέδρων

Από την Κυριακή 26 Μαΐου εκλέχτηκαν οι πρόεδροι στις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων που συμμετείχαν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι Κοινότητες αυτές δεν έχουν συμβούλιο και τις εκπροσωπεί μόνο ο πρόεδρος.

Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε κοινότητας υποψηφιότητα έθεσαν πρόσωπα από όλες τις παρατάξεις ή και μεμονωμένα άτομα που διεκδικούσαν την προεδρία στα χωριά τους.

Πρόεδρος, εκλέχτηκε ο υποψήφιος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας (κάτι που δε συνέβη στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες), το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του προέδρου.

Οι πέντε πρόεδροι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης (Ποταμιά) 132, ο Νικήτας Κουτσοκέρης (Μέση) 112, ο Μανώλης Φακίνος (Κεραμωτή) 110, ο Μιχάλης Πάσουλας (Σκαδό) 109 και ο Αντώνης Λεγάκης (Μονή) 104.

Ποιοι εκλέγονται πρόεδροι στις κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων (οι Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι 11)

Κοινότητα Γαλήνης
Πρόεδρος: Γεωργικάκης Ιωάννης

Εγγεγραμμένοι 251

Ψήφισαν 190

Άκυρα/Λευκά 7

Έγκυρα 183

Έλαβαν:
Γεωργιλάκης Ιωάννης του Νικολάου 101
Κουτάντζη Εμμανουέλα του Στυλιανού 82

Κοινότητα Δανακού
Πρόεδρος: Βάσιλας Εμμανουήλ

Εγγεγραμμένοι 239

Ψήφισαν 137

Άκυρα/Λευκά 7

Έγκυρα 130

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 130

Έλαβαν:
Αμοργιανός Πέτρος του Νικολάου 34
Βάσιλας Εμμανουήλ του Νικολάου 57
Τσάφος Ιωάννης του Βασιλείου 38

Κοινότητα Δονούσας
Πρόεδρος: Σιγάλας Χρήστος

Εγγεγραμμένοι 209

Ψήφισαν 118

Άκυρα/Λευκά 3

Έγκυρα 115

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 115

Έλαβαν:
Κωβαίος Εμμανουήλ του Νικολάου 25
Μισσίρης Δημήτριος του Ευαγγέλου 23
Πράσινος Μιχαήλ του Μαρίνου 14
Σιγάλας Χρήστος του Νικολάου 53

Κοινότητα Εγγαρών
Πρόεδρος: Λιανός Παράσχος

Εγγεγραμμένοι 282

Ψήφισαν 172

Άκυρα/Λευκά 7

Έγκυρα 165

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 165

Έλαβαν:
Αρσένης Σπυρίδων του Στυλιανού 65
Λιανός Παράσχος του Κωνσταντίνου 100

Κοινότητα Ηρακλειάς
Πρόεδρος: Γαβαλάς Δημήτριος

Εγγεγραμμένοι 168

Ψήφισαν 89

Άκυρα/Λευκά 9
Έγκυρα 80

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 80

Έλαβαν:
Γαβαλάς Δημήτριος του Θεοφάνη 80

Κοινότητα Κεραμωτής
Πρόεδρος: Φακίνος Εμμανουήλ

Εγγεγραμμένοι 229

Ψήφισαν 150

Άκυρα/Λευκά 1

Έγκυρα 149

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 149

Έλαβαν:
Φακίνος Εμμανουήλ του Ιωάννη 110
Φυρογένης Μάρκος του Κωνσταντίνου 39

Κοινότητα Μέσης
Πρόεδρος: Κουτσοκέρης Νικήτας

Εγγεγραμμένοι 256

Ψήφισαν 156

Άκυρα/Λευκά 11

Έγκυρα 145

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 145

Έλαβαν:
Κουτσοκέρης Νικήτας του Μιχαήλ 112
Σιδερής Πέτρος του Μιχαήλ 33

Κοινότητα Μονής
Πρόεδρος: Λεγάκης Αντώνιος

Εγγεγραμμένοι 442

Ψήφισαν 194

Άκυρα/Λευκά 4

Έγκυρα 190

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 190

Έλαβαν:
Λεγάκης Αντώνιος του Δημητρίου 104
Χαμηλοθώρης Χαρίλαος του Γεωργίου 86

Κοινότητα Ποταμιάς
Πρόεδρος: Ναυπλιώτης Ιάκωβος

Εγγεγραμμένοι 330

Ψήφισαν 251

Άκυρα/Λευκά 10

Έγκυρα 241

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 241

Έλαβαν:
Θεοδώρου – Βερυκόκκου Ευφροσύνη του Νικολάου 106
Ναυπλιώτης Ιάκωβος του Παντελή 132

Κοινότητα Σκαδού
Πρόεδρος: Πάσουλας Μιχαήλ

Εγγεγραμμένοι 315

Ψήφισαν 147

Άκυρα/Λευκά 5

Έγκυρα 142

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 142

Έλαβαν:
Κορρέ Σοφία του Γεωργίου 33
Πάσουλας Μιχαήλ του Νικηφόρου 109

Κοινότητα Σχοινούσας
Πρόεδρος: Κωβαίος Σταμάτιος

Εγγεγραμμένοι 291

Ψήφισαν 162

Άκυρα/Λευκά 4

Έγκυρα 158

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 158

Έλαβαν:
Κωβαίος Σταμάτιος του Γεωργίου 92
Σιγάλας Μιχαήλ του Γεωργίου 66

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο πρόεδρος της κοινότητας ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά στην κοινότητά του.

Ασκεί επίσης τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

β) αποφασίζει για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου

γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα, όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

ε) λαμβάνει μέτρα για την τάχιστη αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας, εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για τον λόγο αυτό τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,

στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,

θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,

ι) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,

ια) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,

ιβ) συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο,

ιγ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), ο πρόεδρος προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων,

ιδ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

Οι πρόεδροι στις Κοινότητες διατυπώνουν επίσης γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:

α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας,

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ) τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας,

ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,

στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών

ζ) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση,

η) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,

θ) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα,

ι) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα, ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

ια) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,

ιβ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,

ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,

ιδ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.

Με αιτιολογημένη απόφασή τους, οι πρόεδροι στις κοινότητες εισηγούνται επίσης στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με τη λήψη απόφασης, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».

Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά σε κοινότητα έως 300 κατοίκων, γίνεται από την οικονομική επιτροπή, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου προέδρου.

Να σημειωθεί τέλος ότι στον Πρόεδρο χορηγούνται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.

(Visited 1.440 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.