Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Προσλήψεις στο δήμο Νάξου Μικρών Κυκλάδων
Άκης Αξαόπουλος
06/09/2019 17:48
 
 
 

 

Με απόφαση του δημάρχου Δημήτρη Λιανού ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.  Οι περισσότεροι από τους νέους αντιδημάρχους είναι τα ίδια πρόσωπα που κατείχαν θέση αντιδημάρχου και στη δημοτική αρχή του Μανόλη Μαργαρίτη.

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Νάξου είναι: Νίκος Σιδερής, Δημήτρης Μανιός, Μανώλης Πολυκρέτης, Βαγγέλης Παντελιάς (που αναβαθμίστηκε σε αντιδήμαρχο από πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης), Βαγγέλης Κατσαράς (νέο πρόσωπο) και Νίκος Βαθρακοκοίλης.

Αντιδήμαρχοι στα νησιά ορίστηκαν οι: Δημήτρης Πράσινος (Δονούσας), Γιάννης Γαβαλάς (Ηρακλειάς) και Γιάννης Ταγκούλης (Κουφονησίων). Αρμόδιος για τη Σχοινούσα αντιδήμαρχος είναι ο Μανώλης Πολυκρέτης.

Αναλυτικά:

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θητεία από 06-09-2019 μέχρι 31-08-2020, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κο Πράσινο Δημήτριο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δονούσας, για τη Δημοτική Ενότητα Δονούσας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη
δημοτική κοινότητα Δονούσας,
β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής
κοινότητας Δονούσας,
γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που
αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα Δονούσας.
δ) τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας Δονούσας για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
ε) κατά τόπον στα όρια της δημοτικής κοινότητας Δονούσας την τέλεση πολιτικών γάμων.

2. Τον κο Γαβαλά Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Ηρακλειάς, για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη
δημοτική κοινότητα Ηρακλειάς,
β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής
κοινότητας Ηρακλειάς,
γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που
αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα Ηρακλειάς.
δ) τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας Ηρακλειάς για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
ε) κατά τόπον στα όρια των δημοτικών κοινοτήτων Ηρακλειάς και Σχοινούσσης την τέλεση
πολιτικών γάμων.

3. Τον κο Ταγκούλη Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Κουφονησίων, για τη Δημοτική Ενότητα Κουφονησίων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη
δημοτική κοινότητα Κουφονησίων,
β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής
κοινότητας Κουφονησίων,
γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που
αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα Κουφονησίων,
δ) τη συνεργασία με τον πρόεδρο του συμβουλίου της κοινότητας Κουφονησίων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) κατά τόπον στα όρια της δημοτικής κοινότητας Κουφονησίων την τέλεση πολιτικών
γάμων.

4. Τον κο Νικόλαο Σιδερή, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δρυμαλίας και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

*Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Περιβάλλοντος και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
*Την τέλεση πολιτικών γάμων.

5. Τον κο Μανιό Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας, Ισότητας των Φύλων, Δημόσιας Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

* Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, του Γραφείου Πολιτικών Ισότητας των δύο φύλων, του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
*Θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Γιατρό Εργασίας.
*Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην της αρμοδιότητας για τη διενέργεια με τα κατάλληλα μέσα του έργου της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας (αρμ.16-22), σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι
αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
*Κατά τόπον στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για την αγροτική περιουσία και αγροτική απασχόληση.

6. Τον κο Πολυκρέτη Εμμανουήλ κατά τόπον Αντιδήμαρχο Σχοινούσσης και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

*Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης και του Τμήματος Βιολογικών Καθαρισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
*για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη δημοτική κοινότητα Σχοινούσσης,
*για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας Σχοινούσης
*για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα Σχοινούσσης,
*τη συνεργασία με τον πρόεδρο του συμβουλίου της κοινότητας Σχοινούσσης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

7. Τον κο Παντελιά Ευάγγελο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Συντηρήσεων: κτιρίων, ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας, κοινοχρήστων χώρων και κοιμητηρίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

*Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Δημοτικών Κοιμητηρίων, του Γραφείου συντήρησης κτιρίων, του Γραφείου συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, του Γραφείου συντήρησης οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων του Τμήματος Υδραυλικών, εγγειοβελτιωτικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
*Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού για τη διενέργεια με τα κατάλληλα μέσα του έργου της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας (αρμ.16-22), ως αρμοδιότητα του Τμήματος αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

8. Τον κο Κατσαρά Ευάγγελο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Απασχόλησης, Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού Νέας Γενιάς και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

*Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Απασχόλησης, του Γραφείου πολιτισμού, αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Τουρισμού και του Τμήματος Ρύθμισης εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης και του Γραφείου Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
*Την τέλεση πολιτικών γάμων.

9. Τον κο Βαθρακοκοίλη Νικόλαο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοίκησης, Παιδείας και Διά βίου Μάθησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

*Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών και διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και του Γραφείου Παιδείας και Διά βίου μάθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σιδερή Νικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μανιός Δημήτριος.
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μανιού Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πολυκρέτης Εμμανουήλ. γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πολυκρέτη Εμμανουήλ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελιάς Ευάγγελος.
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παντελιά Ευάγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσαράς Ευάγγελος.
ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κατσαρά Ευάγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος.
στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βαθρακοκοίλη Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσαράς Ευάγγελος.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σιδερής Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μανιό Δημήτριο.
ΣΤ. Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν εισηγήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο. Επιπλέον υπογράφουν τις αποφάσεις Δημάρχου αρμοδιότητάς τους.

(Visited 2.584 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*