Δημόσια διαβούλευση για την Πολιτιστική Διαδρομή της Νάξου – Καταθέστε τις προτάσεις σας

ναός Αγίου Γεωργίου Διασορίτη
Newsroom
14/12/2020 22:34
 
 
 

 

Ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με τη συμβολή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» προετοιμάζει την υλοποίηση «Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου» με τη μορφή Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε).

Ο στόχος του εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού, μέσω του οποίου θα αναδειχθεί ο πολιτιστικός πλούτος του νησιού, θα αυξηθεί το ποσοστό σε νέους επισκέπτες και τουρίστες ειδικού ενδιαφέροντος και θα ωφεληθούν οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις του νησιού.

Για το σκοπό αυτό το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε την εκπόνηση:

α) μελέτης αναπτυξιακού σχεδιασμού (masterplan) και

β) μελέτης marketing για την οικοδόμηση της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο.

Οι παραπάνω μελέτες παρουσιάστηκαν με επιτυχία την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 σε δημόσια διαδικτυακή διαβούλευση που διοργάνωσε ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Οι μελέτες θα παραμείνουν ανοικτές σε διαβούλευση μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου όλοι οι φορείς και οι πολίτες της Νάξου να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους.

Τα αναρτημένα έγγραφα αφορούν σε:

1. Σύνοψη των μελετών αναπτυξιακού σχεδιασμού (masterplan) και marketing για την οικοδόμηση της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο.
2. Πλήρες κείμενο της μελέτης αναπτυξιακού σχεδιασμού (masterplan) για την οικοδόμηση της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο.
3. Παρουσίαση της μελέτης αναπτυξιακού σχεδιασμού (masterplan).
4. Πλήρες κείμενο της μελέτης marketing για την οικοδόμηση της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο.
5. Παρουσίαση της μελέτης marketing.
6. Πρακτικά – αποδελτίωση της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης για τις μελέτες της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο.

Ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καλεί τους πολίτες να καταθέσουν τις ιδέες – προτάσεις τους μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 σε ένα κείμενο μέχρι 200 λέξεις, στον ιστότοπο του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Οι ιδέες – προτάσεις που θα κατατεθούν θα κωδικοποιηθούν από μικτή επιτροπή, αποτελούμενη από στελέχη του δήμου, της μελετητικής ομάδας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προκειμένου να καταλήξουμε στην οριστική διαμόρφωση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη διαδρομή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

• Μαρία Σοφικίτου, αρχαιολόγος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», τηλ. 6974589764, αρχαιολόγος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», τηλ. 697 4589764.
• Σοφία Κάγκανη, υπεύθυνη επικοινωνίας του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 6972073603

(Visited 271 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.