Παραιτήθηκε η παιδίατρος Ανταλένα Τσατσοπούλου από το νοσοκομείο Νάξου

antalena protonotariou 3
Newsroom
16/03/2021 5:06
  •  
  •  
  •  

 

Παραιτήθηκε από τη θέση της παιδιάτρου στο νοσοκομείο της Νάξου η γιατρός Ανταλένα Τσατσοπούλου – Πρωτονοταρίου και η παραίτηση της έγινε δεκτή από την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας.

Η παιδίατρος είχε υποβάλει παραίτηση από τη θέση της στο νοσοκομείο της Νάξου από τις 27 Ιανουαρίου και όλοι πίστευαν ότι κάτι θα αλλάξει και η γιατρός θα παραμείνει στη μονάδα υγείας του νησιού που την είχε ανάγκη.

Η παιδίατρος, προχώρησε όμως με την παραίτηση της (για άγνωστους λόγους) και πλέον αποτελεί παρελθόν για το νοσοκομείο Νάξου.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ανταλένα Τσατσοπούλου – Πρωτονοταρίου είχε αναλάβει καθήκοντα μόνιμης παιδιάτρου στο νοσοκομείο Νάξου το Φεβρουάριο 2018 μετά από απόφαση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού.

Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη παραίτηση γιατρού από το νοσοκομείο Νάξου το τελευταίο διάστημα αφού πρωτύτερα την παραίτηση της είχε δηλώσει και έγινε δεκτή, η αναισθησιολόγος Χρυσούλα Κεραμάρη η οποία μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα διετέλεσε και διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας στο νοσοκομείο Νάξου.

Η απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας που έκανε δεκτή της παραίτηση της κ. Τσατσοπούλου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναφέρει:

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.5891/22.02.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143), όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), γίνεται δεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της ιατρού ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ – ΕΛΕΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΕΠ Β’ Παιδιατρικής στο Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. Ημερ. παραίτησης: 27.01.2021. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3045115611/18.02.2021 )

(Visited 2,664 times, 1 visits today)