Συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Νάξου

marina naxou 1
Newsroom
27/03/2021 2:50
  •  
  •  
  •  

 

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το διοικητικό του Λιμενικού Ταμείου Νάξου την Τετάρτη 31 Μαρτίου στις 9:00 το πρωί.

Στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ-ΑΥΑΛΕ και υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νάξου σύμφωνα με τον κώδικα ISPS».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια σιδηροκατασκευών για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου»
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου»
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών και μέσων για τη συντήρηση και επισκευή μηχανισμών παροχής νερού-ρεύματος»
5. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σιδηροκατασκευών για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου»
6. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και λοιπών υλικών ρύθμισης κυκλοφοριακού χερσαίων ζωνών Λιμένων»

(Visited 144 times, 1 visits today)