Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου (όροι και προϋποθέσεις)

Newsroom
20/07/2021 11:35
  •  
  •  
  •  

Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου ανακοίνωσε ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 420 τ.μ. (συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 360 τ.μ για γραφειακούς χώρους και 60 τ.μ για αποθηκευτικούς χώρους), ενώ πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Επίσης, θα πρέπει να είναι αυτοτελές/ανεξάρτητο και να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης ή σε απόσταση τουλάχιστον, ένα (1) χιλιόμετρο από τον αστικό ιστό της πόλης και σε σημείο που να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών ως και η ομαλή κίνηση και η ευχερής στάθμευση των οχημάτων τους.

Δύναται να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές ή υπό ανέγερση, και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη

Δείτε το κτιριολογικό πρόγραμμα

(Visited 509 times, 1 visits today)