Ενεργειακές Κοινότητες για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των νησιών

energeiakes koinotites dafni
admin
16/11/2017 11:54
  •  
  •  
  •  

Στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ενεργειακή μετάβαση σε περισσότερα από 1.000 ευρωπαϊκά νησιά μέχρι το 2030 και οι Τοπικές Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου αυτού κατέληξε η δημόσια ακρόαση που συνδιοργάνωσαν στις Βρυξέλλες το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ (συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά») και το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Δεδομένης της πολυνησιωτικότητας της Ελλάδας και τα 40 νησιά-μέλη στο Δίκτυο, το ΔΑΦΝΗ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γι’ αυτό συμμετέχει ενεργά στην προώθηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ) τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στην ακρόαση, που έλαβε χώρα στις 10 Νοεμβρίου, έδωσαν το παρών:
*εκπρόσωποι νησιών που πρωτοπορούν στην υλοποίηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών,
*εκπρόσωποι ενεργειακών συνεταιρισμών και εταιριών που επενδύουν σε έργα καινοτομίας αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, όπως τα έξυπνα δίκτυα και
*εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπλέκονται ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών γύρω από τις ΕΚΟΙΝ και τα νησιά.
Με τις τοποθετήσεις τους οι ομιλητές ανέδειξαν την προστιθέμενη αξία της σύστασης ΕΚΟΙΝ τοπικά ως εγγύηση ότι τα οφέλη ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα των υποδομών (ενέργεια, μεταφορές, απορρίμματα, νερά) των νησιών θα διαχυθούν στις τοπικές κοινωνίες, καθιστώντας τες κοινωνούς και συμμέτοχους αυτών των εγχειρημάτων.

 

dafni logo

Μάλιστα, στην παρουσίασή του το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ αναφέρθηκε στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τις ΕΚΟΙΝ στην ελληνική Βουλή, το οποίο προβλέπει ειδικά μέτρα για τη σύσταση ΕΚΟΙΝ στο νησιωτικό χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί το πρώτο Κράτος-Μέλος που προχωρά σε τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία, γεγονός που αποτελεί θετικό προηγούμενο και για τις υπόλοιπες χώρες και ιδιαίτερα αυτές με νησιά.
Από ελληνικής πλευράς, πέρα από το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και την προεδρία του INSULEUR που εκπροσωπείται από το Επιμελητήριο Πειραιά, στη δημόσια ακρόαση συμμετείχε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός οργανισμός δεδομένου ότι είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση συνολικά 32 νησιωτικών συστημάτων, καθώς και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Σημαντική ήταν τέλος η παρουσία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι επανέλαβαν το στόχο που έχει θέσει η EE να συστήσει το αμέσως επόμενο διάστημα Γραμματεία (Secretariat) και ακολούθως Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για τα Νησιά (EuropeanIslandsFacility) με στόχο τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων που θα βοηθήσουν την ενεργειακή τους μετάβαση.

(Visited 5 times, 1 visits today)