Ετικέτα: Airbnb

above ξενοδοχεία, Νάξος

Airbnb έως 60 ημέρες τον χρόνο

  Τέσσερις βασικές αλλαγές για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα προτείνονται στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.

airbnb

Ξεκαθαρίζει η αγορά των μισθώσεων Airbnb

  Διαφορετικό καθεστώς για μικροϊδιοκτήτες και εταιρείες ή ιδιοκτήτες που νοικιάζουν πολλαπλά ακίνητα συστηματικά Στον σαφή διαχωρισμό μεταξύ αφενός μικροϊδιοκτητών

airbnb

Νέοι όροι και νέοι φόροι στο Airbnb

  Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και ενδεχομένως στη φορολογία για περίπου 145.000 κατοικίες στην Ελλάδα φέρνει το προσεχές διάστημα η

airbnb

Airbnb: Σαφάρι ελέγχων από την ΑΑΔΕ

  Τρόπους να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό η απόκρυψη εισοδημάτων που αποκτώνται μέσα από βραχυχρόνιες μισθώσεις – τύπου Airbnb –